De katholieke kerk kent slechts één heilige uit het Oude Testament, namelijk de heilige man Job. In de 16de eeuw werd hij aanbeden als patroonheilige van de muzikanten, maar uiteindelijk werd/wordt hij enkel aanroepen voor allerlei huidziekten zoals melaatsheid, aambeien, syfilis, zweren,… In de late middeleeuwen, rond 1400, werd hij vereerd in de Martinuskerk van Wezemaal, wat toen een bedevaartsoord was wegens de syfilisepidemie. Er is bekend dat op Sint-Jobsdag, 10 mei, in Wezemaal in 1472 meer dan 600 insignes werden verhandeld.

Volgens het Oude Testament werd Job door de duivel op proef gesteld, hij was rijk maar de duivel nam hem alles af in de hoop dat hij het geloof zou verzaken, maar dit mislukte. Hij wordt als een man met een baard met zweren op zijn lichaam afgebeeld op een mesthoop. Ook in Astene bij Deinze wordt hij als patroonheilige vereerd.

VAR 00038

Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille uit wit metaal staat in de rand de tekst: ‘HEILIGE MAN JOB BID VOOR ONS’. In het midden staat een oude man afgebeeld met een baard in twee delen. Hij heeft een aureool en draagt in zijn rechterhand een staf. Zijn linkerarm houdt hij voor zijn borst. Op de keerzijde staat, binnen een parelrand, horizontaal de tekst: ‘ PAROCHIE ASTENE BIJ DEINZE’. Boven- en onderaan staat een klein kruisje. De afmetingen zijn: 27,5 x 16,7 x 1,5 mm.