Rond 1900 hebben soldaten onder het regime van Leopold I bijna in elke gemeente een vereniging opgericht. In Tessenderlo gebeurde dit in 1909. Hierdoor probeerden ze van de staat een soldatenpensioen los te krijgen. Bij de parlementsverkiezingen werden ze wel eens politiek voor de kar gespannen, al stond in het reglement dat de vereniging apolitiek was. Ook soldaten die gediend hadden onder Leopold II konden tot de vereniging toetreden, maar ze mochten geen deel van het bestuur uitmaken, tot de eerste lichting uitgedund was. De Leopoldisten waren oud-soldaten, geen oud-strijders. Na WO-I werd ook een vereniging van oud-strijders opgericht, maar de Leopoldisten die ouder waren bleven bestaan. De vlag lieten ze in 1911 maken. Op 1 december 1909 werd de loting afgeschaft en werd de dienstplicht, 1 zoon per gezin, ingevoerd. Mogelijk ligt ook het overlijden van Leopold II aan de basis van de oprichting.