De hertogin van Arenberg stond toe dat in het park van Heverlee op 16-17-18 mei 1886 een Vlaamse kermis werd gehouden ten voordele van het Sint Vincentius-a-Paulogenootschap. Dat was al eens in 1882 gebeurd. De inkomsten bestonden uit giften en inkomgeld. Volgende Inkoomprijzen werden gehanteerd: voor de Vlaamsche kermis betaalde men 50 centiem, voor het kasteel: 1 frank, dinsdag vanaf 17.00 uur: 1 frank; die dag werd korting gegeven aan studenten op vertoon van hun studentenkaart en aan militairen in uniform die maar 50 centiem moesten betalen. Een abonnementskaart voor kermis en kasteel tijdens de drie dagen kostte 5 frank. Er werd een speciale toegang voorzien langs de deur van het Park onder den toren der oude kerk van Heverlee.

In de schouwburg van het kasteel werden tooneelkundige vertooningen gegeven. Het uitvoerend bestuur stond onder voorzitterschap van J. de Trooz, provinciaal raadslid en bestuurslid van het Sint Vincentius-a-Paulogenootschap. Het bestuur was samengesteld uit advocaten, dokters in de rechten en verschillende voorzitters van andere verenigingen, zelfs van studentenverenigingen. Op het foorplein stonden 40 verschillende inrichtingen, meestal bemand door studentenverenigingen en met soms namen die tot de verbeelding spraken zoals Tentoonstelling van niet samenhangende kunsten, Tunisch Paleis, Spaansch Pavilloen, Rijtuig van den vermaarden Tandentrekker, Bureel voor Huwelijken, Groote Militaire Wacht, enz. Natuurlijk kon bij verschillende standen ook de dorst gelaafd worden.

De kermis werd officieel geopend op zondag 16 mei om 11.00 uur. Een kwartier later begon het Festival. Een stoet vertrok vanaf het station van Leuven richting Park van Heverlee langs de Statiestraat, de Groote Merkt en de Naamsche straat. De stoet bestond uit Fanfaren- en Koormaatschappijen van de stad en den vreemde. Bij hun aankomst op het foorplein namen ze plaats op de kiosken, die er opgesteld stonden, en voerden ieder twee stukken voor concerto uit. Het festival eindigde om 19.00 uur en daarna werden herinneringsmedailles en premies uitgereikt. Om 21.30 uur werd het foorplein gesloten. Op maandag 17 mei werd het foorplein opnieuw geopend en gaven de plaatselijke fanfares een concert, vond een toneelvertooning plaats en werden diverse volksspelen georganiseerd. Op dinsdag 18 mei werden opnieuw concerten gegeven, werd een turnfeest georganiseerd en een toneelvertoning gegeven. Als slotevenement werd een Groot Nachtfeest gehouden dat startte om 20.00 uur met concerten. Er kwamen ook vuurwerk, Bengaalsch vuur en een fakkelstoet aan te pas en er werden ballons opgelaten.

Tijdens de drie dagen werd ook randanimatie voorzien zoals Wandelingen in boten op de vijvers en Wandelingen in rijtuigen en op ezels. Het kasteel kon bezocht worden tussen 14.00 en 17.00 uur. Opmerkelijk is dat er in die tijd alle halve uren  Omnibussen vertrokken van de Groote Merkt en van de herberg La Cantine te Heverlee.

Herinneringsmedaille

De oorsprong van de medaille, die zich in het museum De Kelder bevindt, is niet meer te achterhalen. Vermoedelijk werd ze ‘gewonnen’ door de fanfare St. Martinus, gelet op de katholieke organisatie van de Vlaamsche kermis. Deze fanfare werd opgericht door pastoor Keesen in 1879 als concurrent van de liberale fanfare De Eendracht, opgericht in 1859.

Op de voorzijde van de vergulde koperen medaille staat het wapenschild van de stad Leuven met de tekst LOVEN BOVEN ALTYD GOD LOVEN. Duidelijk een spreuk die verwijst naar het belang van de godsdienst. De scheiding tussen godsdienst en staat is hier ver zoek. Op 4 uur staat de naam van de ontwerper Henri Charles WÜRDEN (1849-1903). Op de keerzijde staat binnen een cirkel en een siercirkel in het midden de tekst PARC D’HÉVERLÉ / KERMESSE / FLAMANDE / 16.17.18.MAI 1886 / — / PARK VAN HÉVERLÉ / VLAAMSCHE / KERMIS / 16.17.18 MEI 1886. Op 7 uur staat nogmaals de naam van de ontwerper WÜRDEN. In de rand staat bovenaan een gekroond hoofd met links een narrenkop en rechts een kelk. De rand wordt verder aangevuld met muziekinstrumenten zoals een harp en een schuiftrompet. Helemaal onderaan staat een schrift met muzieknoten. Dezelfde rand werd ook voor andere medailles gebruikt. Boven op de medaille staat een bevestigingsbol met draagoog met diameter 17 mm.

Afmetingen: de diameter is 50,3 en de dikte is 4 mm.

Bron:

Het Vaderland, 1 mei 1886