Op het einde van de 19de eeuw wordt een zekere G. Andries de eigenaar van ‘Het Hof’, zoals het goed in de volksmond werd genoemd. Hij was afkomstig uit Meerhout maar was reiziger in textiel en woonde daarom in Luik. Na zijn huwelijk met zijn dienstmeid vestigde hij zich op Het Hof. Op een wereldtentoonstelling (1894 of 1897?) kocht hij een villa en een paviljoen die hij oprichtte op het domein dat hij door aankoop van gronden had vergroot van 20 tot 30 ha. Rond 1917 werd de villa gesloopt door de volgende eigenaars van het Hof, de familie Nuyts-Lavrys die op dezelfde plaats een bakstenen ‘kasteeltje’ oprichten. Door de bouw van de villa en het kasteeltje werden belangrijke archeologische sporen vernield op deze middeleeuwse site.