Wat we uit onze middelbare geschiedenislessen hebben onthouden over Filips II is dat hij de hertog van Alva naar de Nederlanden stuurde om korte metten te maken met de opstandige bevolking. Zijn schrikbewind kende een climax in de onthoofding van de graven Egmont en Hoorne. Maar in Spanje zelf genieten Filips II en de hertog van Alva van een heel goede reputatie als voorvechters van het ware geloof en bestrijders van de protestantse ketters.

Tastbare bewijzen van de Spaanse overheersing leveren de talloze munten met het portret Filips II, die gevonden worden met de metaaldetector ruim 400 jaar na de feiten. Het motto ‘Dominus mihi adiutor’ – De Heer is mijn helper – komt uit de Bijbel, Boek Hebreeën 13: 6 en levert een uitstekend alibi om de machtspositie van de katholieke kerk en de Spaanse Habsburgers genadeloos te verdedigen.

Beschrijving van de oorden

PPV-00788

Op de voorzijde van de oord prijkt de buste van Filips II naar links. Sleet heeft een deel van de figuur weggevaagd maar de kroon is nog duidelijk herkenbaar evenals het kuras. In de legende staat PHS D[ ]HISP.Z REX.DVX. BR / [ ]5(ster) 85. Op de keerzijde bevindt zich het gekroond vereenvoudigd wapenschild – gevierendeeld Oostenrijk en Bourgondië met in het hartschild de Brabantse leeuw – van Filips II. In de legende staat ]MINV[ ]ADIVTOR. Boven de letters MI is nog een restant zichtbaar van de parelcirkel die het geheel omringt. De massa is 4,57 g en de diameter 25,8 mm. Het sterretje in het jaartal op de voorzijde leert ons dat deze oord te Maastricht geslagen werd in 1585.

PPV-00789

Op de voorzijde van de oord staat de tamelijk goed bewaarde buste van Filips II naar links. Enkele versieringen van de kroon lijken in de legende te zweven. Binnen een deels bewaarde parelcirkel staat de legende PHS.D.G.HISP.Z REX. [ ] 15(ster) 0[ ]. Op de keerzijde bevindt zich het gekroond vereenvoudigd wapenschild – gevierendeeld Oostenrijk en Bourgondië met in het hartschild de Brabantse leeuw – van Filips II. In de legende staat DOMINVS.MIHI.ADIVTOR. De massa is 4,03 g en de diameter 25,7 mm. Het sterretje in het jaartal op de voorzijde leert ons dat deze oord vermoedelijk in 1583 te Maastricht geslagen werd.