Het koperen gewichtje van 100 gr heeft een ajusteeropening onderaan. De koningskroon en een niet nader te herkennen teken, waarschijnlijk het merk van de fabrikant, zijn eveneens op de onderzijde aangebracht. Op de bovenrand vinden we de gewichtsaanduiding ‘100 grammes’ en een onleesbare ijk, vermoedelijk is dit ‘VH’. Op de zijkant zijn tweejaarlijks de jaarletters van 1898 tot 1940 ingeslagen. Alleen in 1914, 1916 ( oorlogsperiode ) en 1924 werden geen jaarletters geslagen.

Het koperen gewichtje van 50 gr is ouder. Het heeft geen ajusteeropening en de jaarletters zijn nog niet van het Griekse alfabet. De enige duidelijk leesbare letters zijn de I en de J. Zij staan respectievelijk voor het jaar 1839 en 1840. Op de bovenrand staat het cijfer 5 en de letters D en CG.