De affiches maken reclame voor een ‘Groot Liefdadigheidsfeest’ op zondag 30 april 1922 in feestzaal ‘Doornboom’ te Merksem. De opbrengst is ‘Ten voordeele der hongerlijdende Russische Kinderen’. Het feest begint met de voordracht van enkele liedjes en gedichten onder meer het gedicht ‘Drie Blommen’ van Alice Nahon. Dan is er ‘poos’ waarna het toneelstuk ‘Het geluk van Rijk te zijn’ uit 1855 van Hendrik Conscience wordt opgevoerd. Het is tevens het eerste optreden van de ‘Toneelafdeeling V.O.S. Merksem’. Het is een blijspel in één bedrijf. Daarna volgt een bal met een tombola. De affiche werd gedrukt op lichtbruin papier door drukkerij ‘C Scheltiens, Bredabaan 466 Merxem’. Afmetingen: 215 x 274 mm. Beide  affiches werden uitgehangen met duimspijkers op de hoeken.

De achterzijde van de affiches

MDK 00102

Op de eerste affiche staat deels in een spiraalvorm, deels horizontaal de tekst ‘De lievekens avond geeft zijn 2e monster vertooning op 2 april 1924 in de beruchte en verdachte poesje zal opgevoeierd worden de barbierkens van sivilla het zal er een kerven en moorden zijn dat het stof in de sp.str. zal vliegen. Bijeenkomst in den bardo rond 8u de kurkoog zal ons met zijn trekbeest vooraf sukkelen met het zyn nieuw repertorium van naar de poesje enz. Kaarten hier te bekwamperen.’

MDK 00103

Op de tweede affiche staat een potloodtekening. Uit een grote stenen poort komen massa’s mensen die met hun armen zwaaien en mogelijk zingen. De stoet volgt een man met een trekorgel. Rechts naast de poort, tegen de muur, hangen twee personen aan een kram. Links staat een man verborgen achter een schutsel. Boven de poort prijkt de kop van een kat. Onderaan staat de tekst ‘Naar de poesje wie gaat er mee??’.

Aanvullende info, met dank aan de KKvHM vzw, van de heer Luc Van de Vloed, Conservator-archivaris van de Koninklijke Kring voor Heemkunde Merksem vzw :

Zaal Den Doornboom was gevestigd op de Bredabaan 306. Het was een herberg met een feestzaal waar ook gedanst en toneel gespeeld werd. Het was ook het lokaal van de V.O.S., de Vlaamse oud-strijders, en dit blijkt duidelijk uit de affiche. Ook de Toon- en Toneelmaatschappij ‘De Nachtegaal’ had er zijn zetel. Deze maatschappij stond onder leiding van Jos De Klerk. Er werden ook zogenaamde ‘draken’ gespeeld o.a. ‘De schipbreukeling’ met kartonnen schepen en golven op het toneel! In 1944 werd de zaak zwaar beschadigd door het oorlogsgeweld in Merksem en werd daarna afgebroken en vervangen door een modern gebouw. Daarin kwam cinema Select, een zaal waarin vooral filmen werden gespeeld ‘Kinderen niet toegelaten’! Nadat de cinema zijn deuren sloot, is er jaren een motorzaak gevestigd geweest en nu is er een zaak in erotische lingerie. De beide affiches zijn dus duidelijk gerecycleerd om aan de achterkant reclame te maken voor de ‘poesjenellenkelder’ in Antwerpen en de getekende achterkant heeft dus niets meer te maken met Merksem. De twee mannen die aan de muur hangen zijn eigenlijk poppen van dit poppenspel. Het schutsel links lijkt eerder een urinoir en de boog waaronder het volk loopt lijkt de doorgang te zijn onder het Vleeshuis in Antwerpen. De poesjenellenkelder ‘de poesje’ lag vlak om de hoek in de Repenstraat. ‘Den bardo’ gaat duidelijk om iets uit Antwerpen zelf. Mogelijk is het een herberg of volksgelegenheid geweest in de onmiddellijke omgeving van de kaaien. ‘Bardo’ zou een Antwerpse verbastering kunnen zijn van ‘Bar d’eau’ maar dat blijft gissen. Vanuit die herberg zou men volgens de affiche onder begeleiding van een harmonicaspeler met de bijnaam ‘de kurkoog’ naar het poppenspel zijn gegaan.