De Romeinen slaagden er al in om een uitstekend beton te maken, veel van hun bouwwerken staan om die reden nog steeds recht. In België werd het eerste cementbedrijf opgericht in 1872. De zaakvoerders Dufossez en Henry maakten in deze fabriek, gelegen in Cronfestu, Portlandcement met grondstoffen uit de streek onder de fabrieksnaam ‘S.A. Dufossez & Henry’. Portlandcement, een kunstmatige cement, werd gebrevetteerd door de Engelsman Joseph Aspdin in 1824. Ook de firma ‘S.A. Usines Levie Frères’ maakte Ciment Portland Artificiel in Cronfestu. De zaakvoerder Lucien Levie (1844-1914) was gehuwd met Louise Lucie Pourbaix en de oprichter van  de eerste firma ‘Usines et Cimenteries LOCOSE de Cronfestu’. Cronfestu was nooit een afzonderlijke gemeente maar maakte deel uit van Mont-Sainte-Aldegonde, nu een deelgemeente van Morlanwelz. In Calonne-lez-Antoing verkocht het bedrijf ‘S.A. La Franco Belge’, opgericht in 1895, Portlandcement en ook het bedrijf ‘S.A. Union Fraternelle’ was er actief rond 1904. Eveneens in dezelfde gemeente was de firma Lampe & Cie al actief in de cementproductie rond 1890. Portlandcement is een cement die met een welbepaalde formule kan gemaakt worden en daardoor een ‘merknaam’ werd. Het merk wordt nog steeds gemaakt maar de samenstelling is niet meer dezelfde als in 1872, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Portlandcement.  Het  bedrijf ‘S.A. Usines Levie Frères’ fusioneerde in 1957 met C.B.R.

PPV 00636

Op de voorzijde van het cementzakloodje staat, binnen een cirkel, onderaan in de rand de gemeentenaam ‘ANTOING’. In het midden staat een herautachtige figuur ten voeten uit, mogelijk stelt deze de godin Fama voor. Op de keerzijde staat bovenaan in de rand de tekst ‘CIMENT’ en onderaan ‘PORTLAND’. In het midden staat horizontaal de tekst ‘LAMPE & CIE’. De Romeinse godin Fama is de godin van de roddel maar het positief aspect, namelijk het voortleven van de herinnering, heeft er toe bijgedragen dat vele bedrijven haar als bedrijfsnaam hebben gebruikt of met haar (faam = roem) wilden geassocieerd worden.

PPV 00637

Op de voorzijde van het cementzakloodje staat, binnen een cirkel gevormd door schuine streepjes,  bovenaan in de rand de tekst ‘CIMENT’ en onderaan de tekst ‘PORTLAND’. Beide woorden zijn van elkaar gescheiden door een vijfpuntig sterretje. In het midden staat het pictogram van een weegschaal. Op de keerzijde staat, binnen een cirkel gevormd door schuine streepjes,  bovenaan in de rand de tekst ‘LOCOSE & ……VIE’ en onderaan staat ‘CRONFESTU’. De woorden worden van elkaar gescheiden door een stip. In het midden staat een zesbladig bloempje.