Teil

De teil werd gemaakt van roodbakkend aardewerk en is versierd met slibpap. Op de spiegel van de teil staat het pictogram van een tulp afgebeeld. Op de binnenwand werden met witte slibpap tien concentrische lijnen aangebracht tot aan de knik van de rand. Langs de buitenzijde van de verdikte rand werd een golfversiering aangebracht met deze pap. Het geheel werd vervolgens bedekt met loodglazuur. De teil heeft een gietsneb en twee tegenover elkaar staande horizontale oren waarmee de teil goed kon vastgehouden worden. De teil kon met de oortjes ook opgehangen worden. Langs de buitenzijde, uitgezonderd op de rand, en op de onderzijde werd geen loodglazuur aangebracht en is de originele kleur van het aardewerk zichtbaar. Ook de draairillen zijn nog goed te zien. De teil staat op een standring met een diameter van 9 cm. De teil heeft een diameter variërend van 23,3 tot 23,6 cm. De maximale breedte gemeten met de oren bedraagt 29 cm. De hoogte varieert van 9,4 tot 9,8 cm. De teil werd intensief gebruikt. Dit is vooral te zien aan de afgesleten standring en ook de oortjes tonen lokaal sleetsporen. Teilen werden gebruikt om melk af te romen. De teil werd op enkele plaatsen gerestaureerd en bijgekleurd. De teil dateert uit de eerste helft van de 17de eeuw, ook wel de Gouden Eeuw genoemd.

Tulpenbollen in de Gouden Eeuw

De tulp werd op het einde van de 16de eeuw vanuit Turkije ingevoerd in Europa. Vanaf toen werd het kweken van tulpen, vooral in Nederland, een rage. In de 17de eeuw waren de prijzen voor tulpenbollen torenhoog. Zo kostte in Nederland een tulpenbol van een gewilde soort in 1623 meer dan 1.000 gulden. In 1637 zakte de tulpenmarkt, die op speculatie berustte, in elkaar. Enkel de tulpen bleven tot vandaag overeind.