lees alle berichten – alle thema’s

Twee koperen knopgewichtjes

Het koperen gewichtje van 100 gr heeft een ajusteeropening onderaan. De koningskroon en een niet nader te herkennen teken, waarschijnlijk het merk van de fabrikant, zijn eveneens op de onderzijde aangebracht. Op de bovenrand vinden we de gewichtsaanduiding ‘100...

Waar is het boek? Over oude boekbeslagen…

Boeken waren vroeger zeer kostbaar. Om de bladzijden te beschermen tegen vocht en stof werden ze ‘gesloten’ met een beslag. Meestal werd dit boekbeslag gegoten in koper, maar ook zilver en goud werden gebruikt. PPV 00087 Enkel de bovenplaat van het boekbeslag werd...

Schelpen van ijzer uit de Diestiaanzee

Tijdens het Tertiaire tijdperk lagen Diest en Tessenderlo aan zee. De kustlijn van deze zee, die in het Mioceen de Diestiaanzee wordt genoemd, was min of meer noordoost-zuidwest gericht tot aan Boulogne-sur-Mer. Opgewoeld zand werd afgezet onder de vorm van...