Wie deze scherven herkent of er meer van weet kan dit melden. De afmetingen van de scherf: breedte x hoogte x dikte

PPV 00077 (gedetermineerd door Robert DECOCK)

Op de scherf staat een gedeelte van een tekst ‘TINENSIS’ in cirkelvorm gevolgd door het jaartal 1604. De versiering is mogelijk een deel van een wapenschild. De achterzijde van de scherf is glanzend grijs. Afmetingen: 56 x 36 x 7 mm.

Determinatie: de volledige tekst luidt: ‘IOHANNES ADAMVS D. G. ARCHIEPISCOPVS MOGVNTINENSIS 1604’.  Op het medaillon staan Johan Adam afgebeeld. Onderaan de scherf is een deel van zijn schouder te zien. Johan werd geboren op 27 mei 1564, was keurvorst van Mainz, werd benoemd tot aartsbisschop door paus Clemens VII op 27 augustus 1601 en stierf op 11 januari 1604. Dit verklaart het jaartal op de scherf.

PPV 00078  (gedetermineerd door Robert DECOCK)

Op de scherf staat in cirkelvorm de moeilijk leesbare tekst: ‘MA:VANSTRIHA (?). De versiering is een een deel van  een wapenschild. De achterzijde van de scherf is glanzend grijs. Afmetingen: 41 x 35 x 5 mm.

Determinatie: op de volledige scherf staat ‘WILHELM:VON:NESELROEDT:SV:MVNTS:VND:WILHELMINA:VANSTRITHAGEN:SEINEILIGENHAVISFRAVWE’. Er wordt geen jaartal vermeld. De kruik werd gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk van twee personen van adel, namelijk  uit de families ‘von Nessselrode’ en ‘von Streithagen’. Mogelijk gebeurde dit in het jaar 1596. De laatste woorden van de tekst op de kruik ‘EINEILIGENHAVISFRAVWE’ staan voor ‘seine eheliche hausfrau’ (zijn echtgenote). Op het medaillon zien we links het wapenschild van ‘von Nessselrode’ en rechts het wapenschild van de familie ‘von Streithagen’.

Over ‘havisfrawe’ (Francois VAN GEHUCHTEN):  havisfrawe, zeer oude vorm voor huisvrouw. Wij zeggen howes en dat komt dan van havis, dus have ‘s (met achteraan ‘s’ als genitief van bezit).

PPV 00088 (gedetermineerd door Robert DECOCK)

Op de scherf staat een wapenschild met boven een jaartal. Afmetingen: 42 x 47 x 6,5 mm.

Determinatie: de volledige tekst is   ‘GOTT ALLEIN DIE EHR VND GEINE MENSHEN MEHR ANNO 1600’.  Op de kruik staan drie medaillons.

Over de spreuk ((Francois VAN GEHUCHTEN): ‘God alleen de eer en de mensen niet meer.’ Idee erachter: alles komt van God en de mensen moeten niet proberen hem te evenaren.

PPV 00089 (gedetermineerd door Robert DECOCK)

Op het wapenschild staan onderaan drie lelies. Afmetingen: 34 x 57 x 5 mm.

Determinatie: op de volledige kruik staan zes wapenschilden, elk tussen kariatiden. Ook het jaartal staat op de kruik ‘1598’.

PPV 00090 (gedetermineerd door Robert DECOCK)

Op de scherf staat in een medaillon een naar links kijkende adelaar op een toren. Afmetingen: 43 x 46 x 5 mm.

Determinatie: op de volledige scherf staat ‘ANTONIO BERTONE DE RODDOBIO EQVES’.   Het  Latijnse woord EQVES staat voor ruiter (ridder). Helaas is er niets van deze ridder terug te vinden behalve dat de naam Italiaans klinkt.

PPV 00076

Op deze scherf  staat in een medaillon een tafereel. Slechts een deel van het tafereel bleef bewaard.  We zien een (mei?)boom  waarvan de takken een cirkelvorm hebben. Hieraan hangen lintjes naar beneden. Rechts van de boom stapt een meisje of vrouw in rok naar  de boom met bloemen (?). Links staat het hoofd van een mannelijke figuur. Bovenaan staat een korte,  niet goed leesbare, tekst of woord: MARSI (?) of MAKE (?). De achterzijde van de scherf is roodbruin  en niet geglazuurd. Afmetingen: 52 x 57 x 6 mm

PPV 00098 (determinatie door Robert DECOCK)

In een medaillon staat een hoofd van een persoon met er boven de letters ‘NVS’, links staat er een pijl of speer. Afmetingen: 58 x 61 x 8 mm.

Determinatie: in een medaillon staat de Romeinse godin Venus afgebeeld. In haar linkerhand heeft ze een brandend hart, symbool van verliefdheid,  in haar rechterhand een pijl.

PPV 00099 (determinatie door Robert DECOCK)

Tussen zuilen staat een wapenschild waarin een naakte persoon is afgebeeld die in zijn rechterhand een schild (?) houdt en in zijn linkerhand een stok of speer (?).  Afmetingen: 54 x 62 x 7 mm.

Determinatie: de volledige tekst is : ‘DE:PESSER:EN:DIE:KAN:HAT:MICH:GEMACHT:SV:EINEN:ERMEN:MAN:WIE:ICH:NIT:ME:EN:HAFSO:MVS:ICH:LASSEN:AF’. In het hedendaagse Duits klinkt dit als: ‘DER BECHER UND DIE KANN HAT MICH GEMACHT ZU EINEM ARMEN MANN; WIE ICH NICHTS MEHR HABE, SO MUSS ICH LASSEN AB’

PPV 00100

Tussen kariatiden staat een man met kraag. Boven de kariatide staat de tekst: ‘BISCOP ? IE?’. Afmetingen: 41 x 39 x 7 mm.

PPV 00101

Op het fragment staat mogelijk een dier, een vis of slang (?). Afmetingen: 49 x 56 x 7 mm.

PPV 00254

Op het fragment staat een links een kariatide, in de boog staat het woord ‘BVRG’. Onder de boog staat een deel van een mannelijke (?) figuur op een kobaltblauwe achtergrond. Afmetingen:  50 x 46 x 7,6 mm.