Maria-Theresia van Oostenrijk was op meerdere vlakken een bijzondere vrouw. Zij erfde de keizerlijke troon van haar vader keizer Karel VI maar het lag in de bedoeling dat haar echtgenoot de macht zou uitoefenen zodat zij eigenlijk keizerin-gemalin was. Ze huwde in 1736 Frans I Stefan en kreeg een hele reeks kinderen, 11 meisjes en 5 jongens. Frans I stierf in 1765. Als eerste Habsburgse vrouw zonder enige voorbereiding wist ze als keizerin zowel op internationaal vlak als in eigen rijk heel wat te realiseren. In onze streken moderniseerde ze de douane, hervormde ze de munt, stimuleerde ze de kunsten, beteugelde de ambachten en gilden … Maar ze wist ook precies tot hoever ze mocht / kon gaan, iets wat haar oudste zoon en opvolger Jozef II moeilijk kon inschatten. Daarom kreeg hij als co-regent van zijn moeder maar beperkte macht tot aan haar dood in 1780. Voor haar dood zorgde Maria-Theresia ervoor dat haar kinderen werden uitgehuwelijkt aan vorstenhuizen, zo werd Marie-Antoinette de echtgenote van Lodewijk XVI. Maar dat bleek helaas geen goede keuze.

Zie ook: http://testavzw.be/dubbele-oord-geslagen-te-brugge-in-1752-tijdens-de-regering-van-maria-theresia-van-oostenrijk/

Waardevermindering schellingen

Beide schellingen hebben een andere massa (4,57 g en 3,31 g). Er is een beduidend onderling verschil en beide zijn lichter dan de officiële massa die 4,99 g bedroeg met een gehalte van 581 / 1000. Vermits dit type munten op het einde van de 18de eeuw zelden of nooit ter controle gewogen werd maar gewoon gebruikt werd zoals wij dat nu doen, zal het gewichtsverschil nauwelijks een rol hebben gespeeld in het dagelijks gebruik. Maar bij het omwisselen in grote munten zoals gouden dukaten zal men er vermoedelijk wel mee rekening gehouden hebben en agio, een soort opgeld  aangerekend hebben op de officiële koers. Het verschil in gewicht tussen beide schellingen illustreert duidelijk hoe snel zilveren munten kunnen verslijten en daardoor aan waarde kunnen verminderen en dus inflatie kunnen veroorzaken.

PPV 00832

Op de voorzijde van de zilveren afgesleten schelling staat in het midden een leeuw naar links die met zijn linkerklauw een ovaal schild vasthoudt dat op de grond rust. Het schild is gevat in een cartouche en heeft een gedeeld wapen, links Oostenrijk en rechts Oud-Bourgondië. Met zijn rechterklauw heft hij een kromzwaard omhoog. In de legende staat ] TH . D : G . R. JMP . G . HUN . BOH . R . Onderaan staat als atelierteken een vaag handje voor Antwerpen. Op de keerzijde staat een gekroond sierschild over een stokkenkruis. In de legende staat BURG . BRAB . C . FL . ARCH . AUS . DUX. Onder staat het jaartal 1750. De rand heeft een dubbele band van verzonken rechthoekjes om fraude door het ‘snoeien’ van de munten te verhinderen.

De massa is 3,31 g en de diameter is 23,2 mm.

PPV 00833

Op de voorzijde van de zilveren schelling staat in het midden een leeuw naar links die met zijn linkerklauw een ovaal gearceerd schild vasthoudt dat op de grond rust en met zijn rechterklauw een kromzwaard omhoog heft. In de legende staat binnen een siercirkel MAR . TH . D : G . R. JMP . G . HUN . BOH . R . Onderaan staat als atelierteken een handje voor Antwerpen. Links onder het schild staat de letter R. Dit is de initiaal van de stempelsnijder Jacques Roettiers (1707-1784). Op de keerzijde staat een gekroond sierschild over een stokkenkruis. In de legende staat binnen een siercirkel BURG . BRAB . C . FL . ARCH . AUS . DUX. Onder staat het jaartal 1752. De rand heeft een dubbele band van verzonken rechthoekjes om fraude door het ‘snoeien’ van de munten te verhinderen.

De massa is 4,57 g en de diameter is 24,3 mm.

Bron:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Theresia_van_Oostenrijk_(1717-1780)