Relieken of relikwieën worden ingedeeld in drie categorieën. De belangrijkste relieken zijn de overblijfselen van het lichaam van een heilige. Relieken van de tweede graad zijn voorwerpen die met heiligen in contact geweest zijn tijdens hun leven. De minst belangrijke relieken zijn voorwerpen die met een heilige in contact geweest zijn na hun dood.

MDK 00095

Het kruisbeeld, gemaakt van messing, heeft bovenaan een scharnier met een pinnetje van messing zodat het volledig kan openklappen. De Christusfiguur is door wrijving over het ganse lichaam afgesleten. Het gelaat is niet meer herkenbaar. Christus is met drie koperen klinknageltjes aan het kruis bevestigd. Boven het hoofd zit er nog een klinknageltje. Hier was vermoedelijk een plaatje met de tekst INRI bevestigd. De bovenzijde van het draagoog is door sleet zeer dun geworden. Aan het draagoog hangt nog een restant van een dun ijzeren kettinkje. In het onderste deel van het kruis is een ruimte uitgespaard waarin een stoffen bandje ligt. Onder dit bandje is op een dunne strook papier met inkt de tekst ‘Relique S. Alphonsi M. de L’ geschreven. Achter de letter ‘L’ staan nog enkele letters maar deze zijn bedekt door een vierhoekig blauw stukje papier. Onderaan het kruisbeeld zit een gaatje waar normaal het vijsje voor de vergrendeling van het kruisbeeld zit. Datering: 19de eeuw, vermoedelijk na 1839. Afmetingen: 62 x 34,3 x11 mm.

Het betreft hier een reliek, mogelijk een stuk linnen, van de Italiaanse heilige Alphonsus van Liguori die geboren werd in 1696 en overleed in 1787. Hij was de stichter van de congregatie van de redemptoristen. Hij was jurist en bisschop en werd heilig verklaard in 1839. Zijn Italiaanse naam luidt Alphonso Maria de Liguori, vandaar de letters ‘M’ en de ‘L’ op het kruisbeeld.

MDK 00096

Het kruisbeeld, gemaakt van vernikkelde (?) messing, heeft bovenaan een scharnier langs de achterzijde. In het bovenste deel van het kruis werd een ebbenhouten (?) kruis ingelegd waartegen de Christusfiguur werd gemonteerd met klinknageltjes. De figuur vertoont geen sleet. Boven het Christusbeeld hangt een plaatje met de tekst ‘INRI’. De uitsparing van een ruimte voor het onderbrengen van de reliek gebeurde in het bovenste gedeelte van het kruis. Op de kruising van de balken werd een bruine ‘prop’ aangebracht bovenop een papierstrook. Op deze papierstrook werd in drukletters het woord ‘atacumba’ aangebracht. De ontbrekende letter ‘C’ zit onder de prop. De prop zou grond zijn uit de catacomben van Rome. Op de achterzijde van het onderste deel van het kruis op de dwarsbalk staat in een cartouche de tekst ‘ROMA’. Onderaan het kruisbeeld zit een gaatje waar normaal het vijsje voor de vergrendeling van het kruisbeeld zit. Datering: eerste kwart 20ste eeuw. Afmetingen: 39 x 20,5 x 8,5 mm.