Lodewijk van Bourbon was de kleinzoon van Jan zonder Vrees en de zoon van een zuster van Filips de Goede. Dankzij deze familiebanden werd hij in 1456 al op 18-jarige leeftijd aangesteld tot prins-bisschop van Luik door paus Calixtus III, lid van de beruchte Borgia-familie. Dit gebeurde zonder inspraak van het Luikse kapittel dat normaal de nieuwe prins-bisschop mocht verkiezen. Op aanstoken van Lodewijk IV van Frankrijk kwamen de Luikenaren in 1465 tegen hem in opstand maar ze werden op 20 oktober van datzelfde jaar al verslagen door Filips de Goede in de Slag bij Montenaken. Lodewijk van Bourbon werd in ere hersteld en ontving in 1466 uiteindelijk de lagere en hogere wijdingen. Dat hielp echter niet om de relatie met zijn onderdanen te verbeteren. Een tweede opstand werd door Karel de Stoute gesmoord op 28 oktober 1467 tijdens de Slag bij Brustem. De stad Luik werd zwaar geplunderd, gevangen genomen Luikenaren werden in de Maas verdronken en zelfs de uitval van 600 Franchimontezen kon het tij niet doen keren. Het Bourgondische leger  trekt plunderend en moordend doorheen het prinsbisdom en kleine steden zoals Beringen worden verwoest tijdens deze Luikse Oorlogen. Pas wanneer Karel de Stoute sneuvelt in 1477 tijdens de Slag bij Nancy tegen de Fransen, keert de rust terug in het prinsbisdom Luik.

Willem van der Mark, bijgenaamd ‘Het everzwijn van de Ardennen’, slaagt er in 1482 in om Luik te veroveren en laat Lodewijk van Bourbon vermoorden. Zie http://testavzw.be/prinsbisschop-jan-van-horne-liet-zijn-tegenstrever-willem-van-der-marck-ook-het-everzwijn-van-de-ardennen-genoemd-door-een-list-gevangennemen-waarna-hij-zonder-proces-werd-onthoofd/

Prins-bisschop Lodewijk van Bourbon kreeg drie bastaardkinderen waarvan Pierre de stamvader werd van de niet vorstelijke tak van de Bourbons namelijk de familie Bourbon Busset die verder leeft tot vandaag.

Beschrijving van de swerte

Legende voorzijde: LVDOVICVS EPS LEODIENSIS

Legende keerzijde: MON NOVA FACTA IN HASSELT

Of een variant.

PPV 00813

Op de voorzijde van de swerte van biljoen, staat in het midden binnen een deels bewaarde cirkel, het wapenschild van de vorst waarop drie lelies staan afgebeeld waarover een smalle schuine balk van linksboven naar rechtsonder, een zogeheten bastaardbalk, werd aangebracht. In de legende staat  ] DOVICU [ ] LEO [. Op de keerzijde staat in het midden een sierkruis met opengewerkt hart. De bovenste tak van het kruis bleef niet bewaard. In het hart staat een Bourbonse lelie. In de legende staat binnen een deels bewaarde cirkel ] MO [ ] OVA [  ] IN HASS [. De massa is 1,61 g en de diameter is 23,8 mm.

Bronnen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_van_Bourbon

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Luikse_Oorlogen