Het probleem bij prospectievondsten is dat ze niet in situ gevonden worden. In het beste geval worden ze door de ploeg ter plekke naar boven gehaald. In deze situatie kan, in relatie met de andere vondsten van de site, de vondst mogelijk gedateerd worden. Het probleem is natuurlijk dat je niet kan zien of het voorwerp van de plaats zelf afkomstig is. Het kan door bemesting of aanvoer van grond terechtgekomen zijn op de vindplaats. Door de onzekerheid over de herkomst kan men alle kanten uit. Het beste is de publicaties van soortgelijke vondsten te bestuderen. Wat betreft deze ‘prehistorische hanger’ is dit zeer moeilijk. Of er zijn weinig soortgelijke objecten gepubliceerd of er zijn weinig exemplaren gevonden. Men veronderstelt dat het object gediend heeft als prehistorische hanger. Het min of meer balkvormig afgeronde en gepolijste object is onderaan afgebroken. Het restant meet 45 x 16 x 12 mm. De doorboring loopt iets schuin maar is recht. Op het oppervlak zijn enkele krassen aanwezig maar die zijn vermoedelijk recent. Het gebruikte materiaal lijkt op het gesteente waaruit vroeger wetstenen gemaakt werden. Deze hangers worden gewoonlijk in het epipaleolithicum of mesolithicum geplaatst. Het hangertje werd gevonden in de gemeente Halen in een mesolitische context.