Maria-Theresia huwde op 12 februari 1736 op 18-jarige leeftijd Frans I en kreeg in de periode 1737-1756 maar liefst zestien kinderen. Bij de geboorte van haar laatste kind was ze 39 jaar. Tijdens haar leven stierven zes van haar kinderen, vijf dochters en een zoon, voor hun 18de levensjaar. De jongen en twee meisjes stierven aan de pokken. Bij hun overlijden waren de meisjes elk op hun beurt al verloofd met koning Ferdinand I der Beide Siciliën. Uiteindelijk werd een derde dochter, Maria Carolina, op zestienjarige leeftijd aan hem uitgehuwelijkt. Ook haar andere kinderen werden niet echt oud. Haar langst levende dochter, een abdis, werd 65 jaar en haar langst levende zoon werd slechts 52 jaar. Zeven kinderen werden uitgehuwelijkt. De bekendste is ongetwijfeld Marie-Antoinette de echtgenote van Lodewijk XVI, maar dat huwelijk bleek helaas geen goede keuze. Marie-Antoinette stierf immers op het schavot.

Zie ook:

http://testavzw.be/dubbele-oord-geslagen-te-brugge-in-1752-tijdens-de-regering-van-maria-theresia-van-oostenrijk/

http://testavzw.be/schellingen-waren-in-de-17de18de-eeuw-een-der-meest-gebruikte-munten-omdat-hun-waarde-zich-tussen-groot-geld-en-pasmunt-situeerde/

PPV 00880

Op de voorzijde van de fel afgesleten en afgeschilferde zilveren plaket staat het Bourgondisch stokkenkruis. Links staat het Romeinse cijfer X en rechts het cijfer IV. Deze geven gecombineerd aan dat de munt 14 oorden waard is. Bovenaan staat de keizerlijke kroon en onderaan, maar hier nauwelijks herkenbaar, staat een engelenkopje, het atelierteken van de Brusselse munt. In de legende staat MAR . THERE [  ] G . R . IMP . GERM . HU [  ] R . Op de keerzijde staat een dubbelkoppige gekroonde adelaar waarbij een ‘grote’ kroon tussen de twee koppen werd geplaatst. Ter hoogte van het lijf van de adelaar staat een gekroond wapenschild met een gedeeld wapen, links van Oostenrijk en rechts van Bourgondië. In de legende staat ARC [  ] US . DUX . BURG .  [  ] M FL . 1761.

De massa is 1,97 g en de diameter bedraagt 21,6 mm.

Bron:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Theresia_van_Oostenrijk_(1717-1780)