Een vierpas is een geometrische vorm waarbij vier cirkels in een vierhoek liggen. Waar de cirkels elkaar raken zijn ze normaal open, dit is meestal het geval bij bouwwerken die in gotische trant werden gebouwd. De vierpas werd ook gebruikt als versiering bij andere objecten zoals munten en in onderstaand  geval ook bij een gordelsluiting. Bij deze voorwerpen werd enkel de omtrek van de vierpas gebruikt, het middengedeelte werd dan verder versierd met relevante figuren.

PPV 00527

De gordelsluiting, gemaakt van brons, is slechts gedeeltelijk bewaard gebleven. De vorm is een vierpas waarbij in het midden een vierhoek werd gemaakt om een figuur in te plaatsen. In iedere resterende halve cirkel zijn parallel met de zijde van de vierhoek vier ronde gaten uitgespaard en werd centraal aan de buitenzijde een vijfde ovaal gat voorzien.  In het midden van de vierhoek werd een abstracte opengewerkte figuur voorzien waarop als versiering (?) kleine boogjes werden aangebracht. Datering: 13de – 14de eeuw. Afmetingen: de hoogte is 34,2, de breedte 33 en de dikte 2,7 mm.

De voorlopige hypothese is dat de mogelijk heraldische figuur een staande adelaar voorstelt waarbij kop en poten ontbreken, de vleugels kunnen nog onderscheiden worden. In het ‘Musée communal de Huy’ wordt een identieke gordelsluiting bewaard waarbij de figuur beter werd weergegeven, zie foto.

PPV 00554

De gordelsluiting, gemaakt van brons, is slechts gedeeltelijk bewaard gebleven. In de deels bewaarde vierpas werd in het midden een vierhoek gemaakt om een figuur in te plaatsen. In de twee resterende halve cirkels zijn parallel met de zijde van de vierhoek vier ronde gaten uitgespaard en werd centraal aan de buitenzijde een vijfde ovaal gat voorzien.  In het midden van de vierhoek werd een abstracte opengewerkte figuur voorzien. De vorm van de adelaar (?) is goed herkenbaar, ter hoogte van zijn poten werd hij opengewerkt met twee kleine ronde gaten. Het achterste gedeelte van de gordelsluiting heeft  drie horizontale groeven, mogelijk versiering of letters (?). Er is nog een klinknageltje aanwezig waarmee de sluiting werd ‘vastgeniet’ op de achter- of sluitplaat. Datering: 13de – 14de eeuw. Afmetingen: 52,5 x 28,7 x 3 mm.