De Eucharistische Kruistocht (E.K.) werd in Vlaanderen gesticht in 1920 door de norbertijnen van Averbode, meer bepaald door pater Basiel Vanmaele naar het voorbeeld van soortgelijke bewegingen in het buitenland. Priester Edward Poppe, een vriend van Vanmaele, was van 1922 tot 1924 bezieler van de E.K. Poppe werd geboren in Temse op 18 december 1890 en overleed op 10 juni 1924. In 1922 belandde de jonge Oost-Vlaamse priester in Leopoldsburg als geestelijke leider van de Cibisten (Centre d’Instruction pour Brancardiers Infirmiers C.I.B.I.). Dit waren meestal priesters of geestelijken in opleiding die hun militaire dienst als brancardier vervulden. Poppe werd bekend als ‘kinderapostel’. Hij werd de grote bezieler van de E.K. en schreef hiervoor veel artikels in het weekblad Zonneland en andere kinderpublicaties. Zonneland vindt zijn oorsprong in de E.K. Het verscheen voor het eerst in 1919 en had als ondertitel ‘Tijdschrift van den Eucharistischen Kruistocht’. De Eucharistische Kruistocht richtte zich vooral tot de kinderen van het lager onderwijs, de 7 tot 14 jarigen, met ondermeer als doel de regelmatige en veelvuldige communie te bevorderen. De leden beloofden minstens eenmaal in de week ter communie te gaan. Hun vurig optreden voor het geloof noemden ze ‘kruistocht’. De bewegingen uit die tijd gebruikten immers graag de woorden ‘strijd’ en ‘kamp’. Ze speldden fier hun opvallend kenteken op met een wit kruis en een kelk. Hun strijdlied luidde: ‘In dichte drommen staat, o Heer, uw kruisleger bereid’. Einde 1920 telde de E.K. meer dan vijftigduizend kruisvaarders, onderverdeeld in 270 bataljons. In 1970 was het afgelopen met de E.K. Poppe werd in 1999 door paus Johannes II, zalig verklaard als eerste diocesane Vlaamse priester. De nieuwe zalige kreeg zijn feestdag op 10 juni, zijn sterfdag. Na zijn dood werd in Leopoldsburg zelfs een straat naar hem genoemd, de Priester Poppelaan.

Het koperen speldje heeft de vorm van een ‘Iers kruis’. Op de cirkel van rode emaille staat rondom ‘ECCE PANIS AGELORUM’. Op het kruis van witte emaille staan horizontaal de letters E.K. Verticaal wordt op het kruis een kelk afgebeeld met drie stralen. In het midden van het kruis, in een halve cirkel, staan de woorden ‘IHS’. Op de letter ‘H’ staat een kruisje. Op de achterzijde staat de naam van firma die de speldjes fabriceerde: VAN LAREBEKE BRUXELLES.

 

Meer info:

Tijdschrift Archaeologia Regionis:
•jaargang 2000 bladzijde 49-51