Het is niet duidelijk voor welke munt dit gewicht bedoeld was. Afgaande op de massa komen de lion d’or van de Franse koning Philippe VI uitgegeven in 1338 met een gewicht  van 4,89 g in aanmerking evenals de léopard d’or – in dat geval moet de beeldenaar geïnterpreteerd worden als  leeuw die naar rechts gaat en dat lijkt onwaarschijnlijk – uitgegeven door Edward III in Guyenne rond 1344 met een gewicht van 4,53 g. Vanuit iconografisch en metrologisch oogpunt lijkt de gouden leeuw van Lodewijk van Male, geslagen tussen 1364 en 1370 met een gewicht van 5,40 g, niet in aanmerking te komen, evenmin als de gouden leeuw van Philips de Goede die tussen 1454 en 1466 geslagen werd met een gewicht van 4,29 g.

Heraldisch gezien verschilt de leeuw van de luipaard  doordat de eerste klauwt dus rechtop staat en de tweede gaat en dus horizontaal staat. Luipaard is de Franse heraldische naam voor een lopende leeuw. Muntgewichten voor die tijd zijn zeldzaam, meer nog in het standaardwerk over Engelse muntgewichten  door Paul & Bente Withers wordt geen gewicht voor een leopard vermeld. Vermits Edward III dit stuk sloeg als koning van Frankrijk wordt het meestal niet vermeld bij de Engelse munten maar bij de Franse feodale muntslag (Duplessy 1051) van Aquitaine.

PPV 00582

Op de voorzijde van het muntgewicht staat binnen een rechthoek een leeuw naar rechts. De keerzijde is blank en de bovenzijde is onvolledig. Het muntgewicht  weegt 4,576 g. Afmetingen: maximum 14,6 x 12,5 mm.