De Portugese gouden munt met de naam ‘cruzado’ bestond ook in een dubbele en een viervoudige uitvoering. De waarde ervan devalueerde in de loop der jaren. De dubbele cruzado werd in de loop der  jaren lichter. In de periode 1555-1578 woog de munt wettelijk 7,65 g, in de periode 1584-1674 nog 6,12 g en van 1677 tot 1727 nog slechts 5,38 g. Natuurlijk moesten ook de muntgewichten aangepast worden aan de dalende massa. Dit betekende ook dat de beeldenaar werd aangepast om verwarring met gewichten voor de oudere cruzado’s te vermijden. Daarom zien we verschillende types van kruisen op de muntgewichten voor de cruzado’s. De verschillende gewichtmakers plaatsten daarenboven elk ‘hun’ eigen kruis op hun gewichten. Zo zijn er voor eenzelfde 2 cruzado tientallen verschillende types van kruisen bekend. Een muntgewichtmaker gebruikt ook verschillende stempels die met de hand werden gemaakt. Ook daardoor kunnen afwijkingen optreden voor eenzelfde type muntgewicht. Determinatie wordt nog moeilijker als muntgewichtmakers hetzelfde type kruis gebruiken. Wanneer ook nog de keerzijde met het makersmerk gecorrodeerd is dan wordt determinatie eerder gokwerk. Het beschreven muntgewicht voor een 2 cruzado munt is hierbij door het oog van de naald gekropen. Hier bleef gelukkig één initiaal van het makermerk bewaard, namelijk de letter P. Hierdoor kan het muntgewicht toegewezen worden aan de maker Peeter I of II Herck. Omdat Peeter II Herck pas in 1619 werd geboren is het logisch om dit muntgewicht toe te schrijven aan Peeter I Herck die minstens actief was in de periode 1612-1617.

Een identiek kruis op de beeldenaar werd gebruikt door meerdere muntgewichtmakers onder meer door Willem van Langenberch. Op de keerzijde van zijn muntgewichten staat een hand geflankeerd door 9 / 6 (= 1596) en de letters W / L met onderaan een gotische A.

Zie ook http://testavzw.be/muntgewicht-met-handje-van-antwerpen-uit-de-17de-eeuw-gemaakt-door-peeter-herck-ii/

PPV 00838

Op de voorzijde van het muntgewicht staat binnen een parelcirkel uitgebroken kruis met in het midden een cirkel met daarin een onduidelijke figuur. In de kwadranten staan telkens 5 grote stippen. De keerzijde is bijna volledig gecorrodeerd op een letter P na die goed bewaard bleef.

De massa is 5,18 g en de afmetingen zijn 15,4 x 15,5 x 3,4 mm.

Bronnen

A. Pol, , Noord-Nederlandse muntgewichten. In: Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 76, 1989

http://www.muntgewicht.nl/Afbeeldingen_verkoper/Herck_P_2_muntgewichten.pdf )

A. POMMIER, Poids monétaires. 2. Poids pour monnaies non françaises, Parijs 2000 (Direction des monnaies et médailles. Les collections monétaires), p. 39, nr. 771.