Cornelis Janssen maakte muntgewichten tussen 1579 en 1604. Hij was afkomstig van Breda maar trok in 1564 naar Antwerpen. Hij werd er tot ijk- en justeermeester-generaal benoemd in 1589 en oefende die functie uit tot 1604. Zijn initialen, de letters C en I, staan op al zijn muntgewichten

PPV 00581

Muntgewicht voor een Franse écu. Op de voorzijde staat het gekroond Frans wapenschild geflankeerd door twee lelies die getopt worden door een siermotief. Het geheel is omsloten door een sierrand. Op de keerzijde staat een hand bovenaan geflankeerd door de cijfers 9/0 en onderaan door de initialen C/I. Onder de hand staat een ster, het geheel is omsloten door een sierkrans waarin bovenaan een kruisje prijkt. Het muntgewicht vertoont lichte corrosie. Het weegt 2,98 g. Afmetingen: 15,6 x 15,9 x 1,9 mm. De cijfers 9/0 verwijzen naar het jaartal 1590.