VAR 00041

Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille uit messing staat in de rand de tekst: ‘Ste MARGUERITE DE CORTONE P. P. N.’. In het midden staat de buste van een biddende naar links kijkende vrouw met aureool. Ze kijkt naar een kruisbeeld dat op een schedel staat en waarvan de onderste helft ontbreekt. De schedel rust op een boek. Ze is gehuld in een kapmantel. Onderaan springt een hondje tegen haar op. Op de keerzijde staat de tekst ‘O MARIE CONCUE SANS PECHE PRIEZ POUR NOUS’. Binnen deze tekst staat een tweede tekstregel ‘QUI AVONS RECOURS A VOUS’. In het midden staat Maria met de armen naar beneden en met de handen open. Uit de handen komen stralen. De afmetingen zijn: 26,6 x 19,5 x 1 mm.

Zie:  Margaretha van Cortona.