Dat de kloof tussen godsdienst en wetenschap in boerendorp Tessenderlo anno 1958 nog even diep was, zelfs nog dieper, dan in de middeleeuwen blijkt uit volgend verhaal. Alhoewel de wereldtentoonstelling groot nieuws was, werd er weinig ruchtbaarheid aan gegeven in het plaatselijke katholieke krantje Boerenbelang (BB) dat de bron is van dit verhaal. De wereldtentoonstelling te Brussel vond plaats vanaf 17 april tot 19 oktober 1958.

De fanfare St. Martinus gaat op 1e Sinksendag op uitstap naar de Expo waar ze een concert zullen ten gehore brengen (BB 19 april 1958). Op dinsdag 24 juni is het de beurt aan de Looise K.A.V. Reis en inkom 90 fr. (BB 21 juni 1958). Op 30 juni organiseert Hubert Luyten een reis naar de Expo. Prijs 65 fr. (BB 28 juni 1958).

Kleermaker Francois Macours van kledingwinkel Robel-kleding, Statiestraat 11, schenkt een gratis ingangskaart voor de Expo bij aankoop van 1.000 fr. Bovendien doet hij er nog 50 fr. verteergeld bij (BB 7 juni 1958). Tegelijkertijd deelt M. Aldelhof, Neerstraat 36, mee dat het Plan van de Wereldtentoonstelling is toegekomen in zijn winkel. Op 28 juni verschijnt er in het BB op de frontpagina een bericht over de Expo. Een anonieme schrijver vergelijkt het Atomium met de Toren van Babel. Beide zouden gebouwd zijn zonder God. De Toren van Babel stortte in. De mens werd verpletterd in zijn goddeloosheid. Het Atomium, symbool van moderne ‘alwetende’ wetenschap en ‘oppermachtige’ techniek werd ook gebouwd zonder God. Zonder God gaan we onherroepelijk naar een totale zelfvernietiging. De moderne mens beschikt over een atoombom, de oermens had een knots.

Het is duidelijk dat de schrijver bewust de adjectieven, alwetende en oppermachtige, gebruikt, adjectieven die volgens hem alleen met God geassocieerd mogen worden. De afkeer van elke vorm van vernieuwing en wetenschap laat zich voelen en de eeuwenoude conservatieve gedachten druipen van het papier. Tenslotte maakt hij een woordspeling tussen het Atomium en de atoombom. Beide woorden hebben nauwelijks iets met elkaar te maken maar de negatieve klank van het woord atoombom zal menige Looienaar zeker hebben doen twijfelen om de Expo te bezoeken. De ongebruikte vrijkaart is hiervan een bewijs. De schrijver sluit zijn betoog af met de zin Onze enige redding ligt in een ‘terug naar God’.

Na 26 juni zat de schrik er blijkbaar in, enkel de supportersclub van Looi Sport bezoekt de sluiting van de Expo omdat ze op zondag 19 oktober in Brussel moesten zijn voor de match Auvelais – Looi Sport. Prijs van de reis 75 fr. Inschrijven in café ’t Molleke.

Het Atomium

Het Atomium staat in het Heizelpark te Brussel en is een constructie van negen bollen die de kristalstuctuur van het element ijzer voorstellen. De bollen werden oorspronkelijk, omwille van de corrosie, van aluminium gemaakt. Tijdens de restauratie in 2006 werden ze bekleed met roestvrij staal. Het gebouw werd ontworpen door André Waterkeyn.

Frans Cools

Frans Cools, hoofdtoezichter op de werf van het Atomium, zal de voorspelling dat het Atomium zou instorten niet graag gelezen hebben. Deze Looienaar, een inwijkeling uit Laakdal, is nog steeds fier op zijn prestatie en deelde mee dat ‘zijn’ gebouw werd opgericht voor de eeuwigheid, alhoewel het oorspronkelijk de bedoeling was om het Atomium maar 6 maanden te laten staan, en hij voegde er nog aan toe wat ik gebouwd heb, gaat niet kapot. In geen 1.000 jaar. God zal het geweten hebben.

Het ticket

De vrijkaart met afmetingen 90 x 60 mm werd gedrukt op roodbruin stevig papier met tweetalige tekst.

Op de voorzijde staat naast het stervormige logo:

Algemene Wereldtentoonstelling te Brussel 58

PUBLIC RELATIONS

Geldig voor een bezoek

Bij opdracht van de Commissaris-Generaal E. BAELE

Directeur-Generaal van de Mij der Tentoonstelling

112505

Deze kaart mag niet verkocht worden

 

Op de keerzijde staat:

Het gebruik van dit ticket legt de houder de verplichting op af te zien van alle verhaal op de Commissaris-Generaal der Regering, de Maatschappij der Tentoonstelling en hun aangestelden, uit hoofde van om het even welk ongeval dat hem kan overkomen.

Onderaan wordt de drukker vermeld: Etabl. Meurice, Brux.

Achtergrondinformatie over de Expo 58 kan men makkelijk op het internet vinden. Een goed vertrekpunt is https://nl.wikipedia.org/wiki/Expo_58