Dat een katholiek, in dit geval een paus, op het einde van de 19de eeuw de kaart trok van de arbeider is opmerkelijk. Eeuwenlang immers regeerden clerus en adel als feodale bewindvoerders hand in hand zonder enige vorm van rechten te voorzien voor het ‘gewone volk’ en vooral dan de arbeiders. De omzendbrief of encycliek Rerum Novarum uitgevaardigd door paus Leo XIII gaat daarom inderdaad ‘over nieuwe dingen’. Meer bepaald over het welzijn van de arbeiders, onder meer over hun loon, hun recht op eigendom en zelfs over het vakbondsrecht. Deze ‘sociale katholieke leer’ was een reactie ingegeven door het opkomend socialisme dat hij met hand en tand wilde bestrijden.

Zie ook:

http://testavzw.be/vanaf-1843-was-paus-leo-xiii-enkele-jaren-priester-in-belgie/

VAR 00328

Op de voorzijde van de grote ronde devotiemedaille staat in het midden de buste van paus Leo XIII naar links. In de legende staat LEO . XIII . PONT . MAX. onder de buste staat ROMAE. Op de keerzijde staat in het midden een stralend kruisbeeld op een wolk. Onderaan staat een bloempje tussen een krulversiering. In de legende staat QUINQUAGESIMUS A SACERDOTIO LEONIS . XIII . P . M . / ANNUS MDCCCLXXXVII. Deze tekst betekent ‘50 jaar priesterschap van Leo XIII in 1887’. Het draagoog staat haaks op de medaille. P.M. staat voor Pontifex Maximus één van de titels die de pausen overgeërfd hebben van het antieke Rome.

De afmetingen: de diameter is 30,5 met draagoog 37 en de dikte is 2,7 mm.

Bronnen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rerum_Novarum

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Leo_XIII