Kleine onderdelen van sluit- of pijlgewichten, die gevonden worden op akkers, zijn toch interessant ondanks de fragmentatie van het object. Ze dateren uit verschillende periodes en meestal zijn nog ijkmerken zichtbaar. Zo kan de ouderdom en/of de productieplaats achterhaald worden. Verschillende musea hebben volledige exemplaren in hun bezit.

Zie: http://testavzw.be/sluit-of-pijlgewichten/

PPV 00546

Het bakje van het pijlgewicht is gemaakt van brons. De bovenrand is versierd met punten die op regelmatige maar niet gelijke afstand werden aangebracht. De bodem staat bol en dit wijst op een hoge ouderdom. Er is geen merk aanwezig. De diameter bedraagt maximaal 22,8 mm en de hoogte is 8,8 mm. Het gewicht is 12,24 gram.

PPV 00547

Het bakje van het pijlgewicht is gemaakt van brons. Drie (?) merken werden aangebracht waarvan er twee leesbaar zijn, namelijk een vuurslag en een lelie. De vuurslag is in principe voorbehouden aan de ijkmeester-generaal, vermoedelijk van de Zuidelijke Nederlanden, de lelie staat op munten  voor Brugge, vandaar de conclusie. De diameter bedraagt maximaal 23,5 mm en de hoogte is 11,1 mm. Het gewicht is 14,27 gram. Datering: 17de/18de eeuw.

PPV 00548

Het bakje van het pijlgewicht is gemaakt van brons. Het wapenschild van Leuven of Diest werd aangebracht als merk. Het bakje is aan de buitenzijde versierd met twee groefjes. Rekening houdend met de slechte bewaringstoestand van het gewicht betreft het hier een gewicht van één ons. De diameter bedraagt maximaal 28,3 mm en de hoogte is 12,6 mm. Het gewicht is 21,84 gram. Datering: 17de/18de eeuw.

PPV 00549

Het fragment van een deksel van een sluitgewicht werd gemaakt van brons. Het deksel is licht concaaf uitgevoerd. Aan de binnenzijde is er een centreerpunt met twee cirkels, aan de buitenzijde een centreerpunt met tweemaal vier cirkels. De diameter bedraagt maximaal 33,4 mm en de dikte is 2,8 mm. Het gewicht is 16,98 gram. Het betreft vermoedelijk een fragment van een middeleeuws sluitgewicht. De plaats van het scharnier en de sluiting is nog zichtbaar.