Karel I van Engeland werd geboren in 1600 als zoon van Jacobus I. In 1625 werd hij koning van Schotland, Engeland en Ierland. Van bij de aanvang van zijn regering was zijn verhouding met het parlement niet bijzonder goed omdat hij een absoluut gezag nastreefde zoals veel andere vorsten uit die periode. Na een hele reeks conflicten ontbond Karel I in 1629 het parlement en brak een periode aan van elf jaar persoonlijk bewind. Toen Karel I in 1637 ook in Schotland zijn godsdienstpolitiek van conformisme wilde doorvoeren volgde een opstand die uitmondde in de Bisschoppenoorlog waarin Karel I in 1639 verslagen werd. Noodgedwongen riep Karel I het parlement opnieuw samen maar toen dat weigerde zijn financiële wensen in te willigen werd het enkele dagen later opnieuw ontbonden. Na een nieuwe nederlaag moest Karel het echter opnieuw samenroepen. Het nieuwe parlement begon onmiddellijk de positie van Karel I te ondergraven: trouwe bondgenoten werden veroordeeld en geëxecuteerd, zijn echtgenote werd bedreigd en  er werden pogingen ondernomen om het leger niet langer onder zijn gezag te plaatsen. In het nauw gedreven liet Karel I een vijftal parlementsleden arresteren  maar moest daarna uit Londen vluchten. In 1642 brak een burgeroorlog uit tussen de koningsgezinde cavaliers en de roundheads die trouw waren aan het parlement. Na een reeks nederlagen werd Karel I uiteindelijk gevangengenomen en in 1647 uitgeleverd aan het parlement dat hem met 68 stemmen tegen 67 ter dood veroordeelde. Karel I werd op 30 januari 1649 als enige Engelse vorst onthoofd. Het duurde tot 1660 voor zijn zoon Karel II hem kon opvolgen. Tijdens het interregnum werd Engeland bestuurd  door vader en zoon Cromwell.

PPV 00817

Op de voorzijde van het muntgewicht staat binnen een parel- en een gewone cirkel de buste van de gekroonde koning naar links, geflankeerd door de letters C en R die staan voor Carolus Rex. Op de keerzijde staat binnen een deels bewaarde parelcirkel in het midden en onder elkaar een kroon, een zwaard, in krisvorm naar boven gericht en het handje van Antwerpen dat afgesleten is. Deze combinatie wordt geflankeerd door de initialen van de maker I . D / . B . met eronder het jaartal 6 / 48 waarbij het cijfer 1 is weggevallen omdat de afbeelding excentrisch is aangebracht. De initialen staat voor muntgewichtmaker Jacob Jansz  de Backer, geboren in 1618, die in de periode 1644-1669 aanvankelijk te Antwerpen en later te Amsterdam actief was.

De massa is 2,04 g en de afmetingen zijn 15,2 x 14,9 x 1,7 mm. Het muntgewicht werd gebruikt voor het wegen van een ¼ unite dat in de periode 1619-1660 een gewicht had van 2,27 g. Er is dus verlies van 0,23 g door corrosie.

Bronnen

http://testavzw.be/muntgewicht-voor-een-engelse-gouden-sovereign-of-dubbele-ryal-van-elisabeth-i-de-virgin-queen/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_I_van_Engeland

http://www.muntgewicht.nl/verkopers.html#Antwerpen