De adellijke familie ‘van Beieren’ heette oorspronkelijk Wittelsbach naar de oude familieburcht, een zeer oud en belangrijk Duits vorstenhuis dat eeuwenlang niet alleen Beieren bestuurde, maar ook verschillende andere vorstendommen en vijf prins-bisschoppen van Luik leverde. Jozef Clemens van Beieren heette officieel Josephus Clemens Cajetanus von Wittelsbach. Ernest (1581-1612), Ferdinand (1612-1650) en Maximiliaan-Hendrik (1650-1688) gingen hem voor als prins-bisschop van Luik en Jan-Theodoor (1744-1763) werd als laatste telg van de Wittelsbach-familie prins-bisschop van Luik.

Jozef Clemens werd geboren in 1671. Omwille van de Spaanse Successieoorlog leefde hij van 1706 tot 1715 in ballingschap en verbleef hij ook een tijdje aan het hof van de Zonnekoning, Lodewijk XIV. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij ondanks zijn bisschopwijding verschillende maîtresses had bij wie hij kinderen verwekte. Zo soepel als hij omsprong met het zesde gebod zo streng behandelde hij zijn Luikse onderdanen. Zo zou hij de duur van de processies in Luik beperkt hebben omdat ‘het volk’ anders onderweg te lang zou ‘uitrusten’ en hij verstrengde de censuur op boeken. Jozef Clemens was prins-bisschop van Luik van 1694 tot 1723. Hij was daarenboven ook bisschop van Freisingen, Regensburg, Hildesheim en aartsbisschop van Keulen om het bij zijn geestelijke titels te houden.

PPV 00821

Op de voorzijde van de koperen oord staat in het midden binnen een niet nader te bepalen cirkel het wapenschild van de vorst. Het sierschild heeft bovenaan krullen en onderaan uitbuigingen. Tussen kroon en schild staat een klein kruisje. In de legende staat IOSEPH · CLEM D . G . ARC . COL. Het wapenschild wordt geflankeerd door het slagjaar van de oord 17 / 22. Op de keerzijde staan vier ‘rechte’ wapenschilden in kruisvorm met in het centrum een ovaal schild met het perron van Luik. Het is geplaatst op een gekruiste bisschopsstaf en een zwaard. Het schildje bovenaan is van Loon, onderaan van Hoorn (niet bewaard), links van Bouillon en rechts van Franchimont. In de legende staat binnen een onbepaalde cirkel EP · ET · PRI [ ] X · BUL · M · F . C · L · H. Bovenaan staat een kruisje.

De massa is 2,54 g en de diameter is 23,6 mm.

PPV 00822

Op de voorzijde van de koperen oord staat in het midden binnen een fragmentarisch bewaarde streepjescirkel het wapenschild van de vorst. De zijden van het wapenschild zijn links en rechts concaaf. In de legende staat IOS [ ] CLEM [ ] . ARC . COL. Het wapenschild wordt geflankeerd door het slagjaar van de oord 17 / 23. Op de keerzijde staan vier concave wapenschilden in kruisvorm met in het centrum een ovaal schild met het perron van Luik. Het is geplaatst op een gekruiste bisschopsstaf en een zwaard. In de legende staat [ ] IN LEO [ ] VX · BVL. [ ].

De massa is 2,87 g en de diameter is 23,8 mm

https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Wittelsbach

https://www.grandcurtius.be/nl/de-collecties-van-het-museum/decoratieve-kunsten/buste-van-de-prins-bisschop-josef-clemens-van

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_Clemens_van_Beieren_(1671-1723)