Joris van Oostenrijk werd in 1505 te Gent geboren als bastaardzoon van keizer Maximiliaan I. Ondanks zijn buitenechtelijke afkomst slaagde hij erin verschillende hoge kerkelijke functies te bekleden, mede door de hulp van zijn 25 jaar oudere halfzus Margaretha van Oostenrijk die voor hem dispensatie verkreeg bij paus Adrianus VI. Van 1526 tot 1538 was hij bisschop van Brixen / Bressanone in Noord-Italië en van 1538 tot 1544 aartsbisschop van Valencia en in 1544 werd hij aangesteld tot prins-bisschop van Luik. Hij verwekte zelf drie onwettige kinderen. Joris van Oostenrijk stierf in 1557 te Luik, waar hij begraven werd. Zijn hart werd opgeborgen in een loden kist die volgens zijn laatste wens in de Sint-Gertrudiskerk van Kuringen achter een albasten reliëf ingemetseld werd. De straat waarin de kerk ligt heet nu trouwens de Joris van Oostenrijkstraat.

Beschrijving van de swerten

De swertes hebben een waarde van 4 sols en werden te Luik geslagen van 1544 tot en met 1555. Op de voorzijde staat het wapenschild van Joris van Oostenrijk over een gevoet kruis dat vaak nog moeilijk te herkennen is. Op de keerzijde staan drie wapenschilden, van links naar rechts: gedeeld schild Bouillon/Luik, wapen Franchimont en wapen Loon. In het midden staat het perron van Luik dat getopt is door het jaartal van uitgave.

Legende voorzijde: GEORGIVS AB AVSTRIA EPS LEO

Legende keerzijde: DVX BVLLON COMES LOSSEN

Er bestaan een aantal varianten met een andere legende.

PPV 00811

Op de voorzijde van de koperen swerte staat binnen een deels bewaarde cirkel in het midden een wapenschild waarvan enkel de vorm bewaard bleef. In de legende staat ] AVS [. Op de keerzijde staan binnen een deels bewaarde cirkel drie wapenschilden rond een perron dat bovenaan geflankeerd wordt door de datum 15 / 5[ ]. Het laatste cijfer, mogelijk 5, bevindt zich in het wapenschild van Loon en is onleesbaar. In de legende staat ] N+D [.

De massa is 1,99 g en de diameter is 23 mm.

PPV 00812

Op de voorzijde van de koperen swerte staat binnen een cirkel in het midden het gevierendeeld wapenschild van de prins-bisschop over een lang gevoet kruis dat de legende doorsnijdt. In het eerste en derde kwartier van het schild zijn de leeuwen nog herkenbaar als silhouet. In de legende staat ] O [ ] I/V [ ] ABA/VSTRIA/EPS LEO/. Op de keerzijde staan binnen een grotendeels bewaarde cirkel drie wapenschilden rond een deels bewaard perron dat bovenaan geflankeerd wordt door de datum 15 / 46. In de legende staat +DVX BV [ ] ONCO [ ] N.

De massa is 2,27 g en de diameter is 23,7 mm.

Bron:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joris_van_Oostenrijk