De ‘Sociëteit van Jezus’ of de jezuïetenorde werd in 1539 opgericht in Parijs door Iñigo Lopez de Loyola. Ignatius van Loyola, zoals zijn Latijnse naam luidde, werd geboren in 1491 in Spanje, stierf in 1556 en werd heilig verklaard in 1622. Paus Paulus III keurde in 1540 de religieuze orde goed maar in 1773 werd ze door Clemens XIV weer opgeheven. Paus Pius VII herstelde de orde in 1814. In 2013 werd de jezuïet Franciscus paus. Jezuïeten voegen achter hun naam de letters S.J., vroeger soms S.I,. van Societatis Iesu toe. Het motto van de sociëteit is ‘Ad majorem Dei gloriam’, afgekort ‘AMDG’, wat betekent ‘tot meerdere eer van God’. De heilige Franciscus Xaverius werd samen met zijn confrater Ignatius heilig verklaard. Hij is vooral bekend omwille van zijn missioneringswerk in Indië.

Zie: http://testavzw.be/de-heilige-franciscus-xaverius-was-een-wereldreiziger/

PPV 00652

Op de voorzijde van de deels uitgebroken ovale devotiemedaille, gemaakt van een koperlegering vermoedelijk brons, staat binnen een lijnovaal in de rand de tekst ’S. P. IGNATIVS F (afkortingsteken) S. IESV.’. In het midden staat de buste van de heilige Ignatius, kijkend naar rechts. Op de keerzijde staat in de rand de tekst ‘S. F. XAVERIVS IND. APOST’. In het midden staat de buste van de heilige Xaverius, kijkend naar links. Het draagoog staat haaks op de medaille. Afmetingen: 39.5 mm x 25.9 mm. Datering: beide jezuïeten werden samen heilig verklaard in 1622 en de medaille typeert ze als zijnde heilig door de vermelding van de letter S. Mogelijk werd de medaille geslagen (of gegoten?) omwille van deze gebeurtenis maar ze kan evengoed 100 jaar later als herdenking geslagen zijn, dus datering tussen 1622 en 1722. De jezuïetenmedaille wordt bewaard bij de vinder, de heer Carlo Nelissen.

Verklaring van de tekst op de jezuïetenmedaille

De medaille is duidelijk een jezuïetenmedaille met op de ene zijde Ignatius van Loyola en op de andere zijde Franciscus Xaverius, de missionaris van Indië. De tekst op de voorzijde ‘S. P. IGNATIVS F (teken) S. IESV’ voluit geschreven: ‘Sanctus Pater IGNATIVS Fundator Societas IESV’ en vertaald: ‘heilige vader Ignatius stichter van de Sociëteit van Jesus’. Het vreemde teken is het afkortingsteken voor de uitgang ‘OR’. De tekst op de keerzijde ‘S. F. XAVERIVS IND. APOST’ voluit geschreven: ‘Sanctus Franciscus  XAVERIVS INDiarum APOSTolis’ en vertaald: ‘heilige Franciscus Xaverius missionaris van Indië’.