De ‘Société des Moulins de Trois Fontaines’ is gegroeid uit een bloemmolen die in 1860 werd opgericht door Benoit Hanssens. In 1893 neemt de vennootschap een maalderij over op de rechteroever van de Willebroeksevaart in het gehucht Drie Fonteinen in Vilvoorde en bouwt rond 1900 bloemmolens op de linkeroever. De vennootschap groeit uit tot een industriële maalderij. Om de bloemzakken van de maalderij naar de opslagplaats aan de andere zijde van het kanaal te brengen wordt een ‘subway’ gelegd in 1919, een tunnel met een lengte van 109,55 m en een diameter van 2 m op de bodem van het kanaal waardoor een transportband loopt.

In mei 1940 besluit de Britse legerleiding bij hun aftocht de ‘subway’ op te blazen en in 1944 wordt een deel van de fabriek vernield door een Amerikaanse bombardement. In de jaren ’60 van vorige eeuw kopen de Meuneries Bruxelloises het bedrijf op en in 1984 krijgt het de naam NV Ceres. Kort daarna stoppen de activiteiten. Nadien worden de 25 meter hoge betonnen bloemtrechters gesloopt en in 1998 wordt de rest van het bedrijf afgebroken.

Drie Fonteinen

De naam Drie Fonteinen is afkomstig van een fontein met vier monden die in 1565 op die plaats werd gebouwd door de stad Brussel om de schippers van drinkwater te voorzien. Volgens oude gravures bestond de fontein uit een gecanneleerde Dorische zuil bekroond door een verguld beeld van Sint-Michiel, patroonheilige van Brussel. Bij het naderen van de fontein waren maar drie spuien te zien, vandaar de naam Drie Fonteinen. Door de bedrijvigheid rond de fontein ontstond een kleine kern. De fontein verdween in 1850.

PPV 00645

Op de voorzijde van het bloemzakloodje staat in de rand de tekst ‘MOULINS DE TROIS FONTAINES’. Bovenaan staat een stip. In het midden staan de grote letters ‘HO’.  De betekenis van deze letters is voorlopig niet gekend. Op de keerzijde staan de initialen ‘T.F’.