Tijdens het archeologisch onderzoek van Het Hof van Goor begin jaren ’90 door Testa vzw kwamen duizenden aardewerkscherven tevoorschijn. De meeste scherven waren afkomstig van roodbakkend huishoudgerief zoals teilen, kookpotten, oorkommen, kamerpotten, kruiken … Onnodig te zeggen dat deze onversierde roodachtige scherven alle op elkaar leken. De rand- en de bodemscherven konden nog min of meer vlot bij elkaar gebracht worden maar het samenstellen van de rest van de pot was een minutieus puzzelwerk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in Vlaanderen weinig voorraadpotten gepubliceerd werden, de meeste liggen nog in stukken en brokken te wachten op een ‘puzzelaar’. Volgehouden geduld leverde zo na enige tijd een aantal prachtige archeologisch complete exemplaren op die, na ruim 400 jaar in scherven, nu schitteren in museum De Kelder.

Een voorraadpot werd – en wordt nog steeds – gebruikt om voedsel voor langere tijd te bewaren. In onze tijd is dit vooral koffie, suiker, bloem … maar vroeger, toen de muizen nog over de zolder liepen en de woningen nog niet hermetisch waren afgesloten, werden dergelijke potten gebruikt om vrijwel alle voedingswaren op te slaan. De gevonden voorraadpotten dienden om vast voedsel op te slaan, dit blijkt uit het glazuur dat slechts spaarzaam aan de binnenzijde werd aangebracht. De meeste potten werden afgedekt met een houten of aardewerken deksel maar de uitstaande rand bood ook de mogelijkheid om een dunne leren lap te gebruiken die met een koord onder de rand werd dichtgeknepen zodat noch muis, noch insect bij het voedsel kon raken. De voorraadpotten hebben geen handvaten of ‘oren’. Ze stonden meestal in de kelder op een rek.

HVG 00131

Grote biconische voorraadpot uit roodbakkende klei met lange rechte hals en uitstaande rand met kleine dekselgeul. Schouder en hals werden langs de buitenzijde voorzien van een, op vele plaatsen afgeschilferde, blinkende glazuur, waardoor een oranje uitzicht werd bekomen. Op de buik werd de glazuur beperkt tot enkele druppels. Hij staat op een licht geknepen standvoet met een diameter van 120 mm. Op de binnenzijde is eveneens glazuur aangebracht maar enkel op de buikzijde. Onderaan heeft  deze glazuur een groene kleur.

Afmetingen: de hoogte is 250 en de breedte 250 mm. De diameter van de opening is 158, met rand 200 mm.

HVG 00132

Bolronde voorraadpot uit roodbakkende klei met een korte rechte hals waarop enkele geprononceerde ribbels werden voorzien. De pot heeft een uitstaande rand. Op de bovenzijde van de buik werden enkele concentrische lijnen aangebracht. Hij staat op een licht geknepen standvoet met een diameter van 110 mm. De binnenzijde van de voorraadpot is volledig bedekt met een paarsbruine matte glazuur. Langs de buitenzijde is hij eveneens volledig bedekt met dezelfde glazuur.

Afmetingen: de hoogte is 178-183 en de breedte 220 mm. De diameter van de opening is 130, met rand 165 mm.

HVG 00133

Grote biconische voorraadpot uit roodbakkende klei met schuin naar buiten gerichte hals en uitstaande rand. De scherf is in het midden grijs gebakken. Schouder en hals werden langs de buitenzijde voorzien van een groene blinkende glazuur, langs de binnenzijde werd enkel de hals en de bodem spaarzaam geglazuurd. Hij staat op een licht geknepen standvoet met een diameter van 145 mm.

Afmetingen: de hoogte is 227 en de breedte 295 mm. De diameter van de opening is 150, met rand 195 mm.