De heer van Bornem, Pedro Coloma, stichtte in Bornem een klooster van het Heilig kruis in 1603. In 1658 namen de Engelse Dominicanen hun intrek in het klooster. In 1768 werd het oude klooster, behalve de kerk, afgebroken en werd een nieuw klooster gebouwd. In 1797 werd het klooster verkocht door de Franse revolutionairen en in 1836 werd het gekocht door de Cisterciënzers van Hemiksem en kreeg het klooster de naam ‘Sint-Bernardusabdij’.

Heilige Bernardus

Bernardus van Clairvaux werd geboren in Frankrijk in 1090 en stierf in Clairvaux in 1153. Hij stelde mee de regels op voor de Cisterciënzerorde in Clairvaux. Zijn lijfspreuk was ‘Ora et labora’. Hij predikte voor de Tweede Kruistocht die een fiasco werd. Bernardus wordt onder meer vereerd in Diest en in Sluis bij Mol.

VAR 00176

Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille, gemaakt van aluminium, staat in de rand de tekst ‘H. BERNARDUS B. V. O  ABDIJ BORNEM’. In het midden staat Bernardus met in zijn linkerhand drie lijdenswerktuigen van Jezus, met name de lans, de spons en het kruis. Hij draagt een aureool. Op de keerzijde staat in de rand de tekst ‘IK BEN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS’. Onderaan staat de afkorting ‘O. S. R’. In het midden staat een gekroonde biddende Maria voluit op een voetstuk. Afmetingen: 27,2 x 19,6 x 1,3 mm.

VAR 00177

Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille, gemaakt van messing, staat in de rand de tekst ‘ST. BERNARD ABBE P. P. N’. Onderaan staat een kruisje. In het midden zit een pater met aureool, kijkend naar linksonder, voor een tafel waarop een kruisbeeld staat. In zijn rechterhand houdt hij een veer en schrijft hij op een blad. Zijn linkerhand houdt hij voor de borst. Op de keerzijde staat in de rand de tekst ‘O MARIE CONCUE SANS PECHE PRIEZ POUR NOUS.’. Binnen deze tekst staat een tweede tekstregel ‘QUI AVONS RECOURS A VOUS’. De tekst is geflankeerd door een kruisje. Onderaan staat het jaartal ‘1830’. In het midden staat Maria met aureool, met de armen naar beneden en met open handen. Uit de handen komen stralen. Afmetingen: 27 x 18,8 x 1,2 mm.