Het veel voorkomende hoofd van Anastasius op devotiemedailles is een discussie waard, er zijn twee heiligen met de naam Anastasius die in aanmerking komen. Zie: http://testavzw.be/een-devotiemedaille-uit-de-17de-18de-eeuw-met-de-afbeeldingen-van-de-heiligen-venantius-van-camerino-en-anastasius-van-salona/

De verder beschreven prospectievondst, PPV 00731,  zou het mysterie kunnen oplossen omdat op de keerzijde van deze devotiemedaille een tekst staat van tien regels die vermoedelijk meer informatie verschaft over het leven van Anastasius. Omdat beide Anastasii een ander leven hebben geleid zou de juiste Anastasius op die manier geïdentificeerd kunnen worden. Helaas is de tekst op de gevonden medaille grotendeels gewist door slijtage. Op het internet zijn een aantal identieke exemplaren te vinden maar ook deze zijn ofwel slecht bewaard ofwel slecht gefotografeerd. Uiteindelijk kon door deductie en koppeling de volgende tekst samengesteld worden:

Regel 1:         IMAGO.  S.
Regel 2:         ANAST.  MON
Regel 3:         . ET.  MART .
Regel 4:         CVIVS.  ASPEC .
Regel 5:         FVGARI  DAEMON
Regel 6:         MORBOSO
Regel 7:         REPELLI.  ACTA
Regel 8:         II  CONCI  NIC. E
Regel 9:         TESTANTVR
Regel 10:      ROMA

Helaas vertelt deze tekst weinig specifieks over het leven van Anastasius. Letterlijke vertaling: ‘Afbeelding van de heilige Anastasius, monnik en martelaar, van wie het hoofd demonen doet vluchten en ziekten afweert zoals in het Tweede Concilie van Nicea werd vastgesteld en door Rome werd bekrachtigd.’ Het Tweede concilie van Nicea besliste in het jaar 787 onder meer dat de beeldenverering  opnieuw werd toegelaten. Toch is er een lichtpunt, het hoofd van Anastasius van Perzië is in 1047 tijdens een plundertocht meegenomen door keizer Hendrik III naar Speyer (Duitsland). Op het einde van de 18de eeuw zou het hoofd In het klooster van Lichtenthal verzeild zijn maar in 1851 haalde een bisschop het hoofd terug naar Speyer waar het nu bewaard wordt in de ‘Speyerer dom’.  Vermoedelijk vinden we om die reden medailles met het hoofd van Anastasius terug in onze regio. Op de medaille met de tekst staat wel degelijk het hoofd van Anastasius de Pers, op de andere medailles, met op de keerzijde Venantius (met de banier), betreft het waarschijnlijk Anastasius van Salona, maar beide Anastasii kregen op de medailles hetzelfde hoofd. Met deze hypothese is het raadsel voorlopig opgelost.

PPV 00730

Op de voorzijde van de bronzen devotiemedaille, in de vorm van een op de hoeken afgeschuinde rechthoek, staat een mannelijk hoofd, kijkend naar rechts. Dit hoofd draagt een aureool bestaande uit korte streepjes en een baard. Het hoofd is bedekt met een platte muts. Op de keerzijde staat een onleesbare tekst bestaande uit minstens 10 regels. Het draagoog staat haaks. Afmetingen: 35 x 23,5 x 3,5 mm. Datering: einde 18de eeuw.

PPV 00731

Op de voorzijde van de ovale bronzen devotiemedaille staat in de rand een onleesbare tekst. In het midden staat het bovenlichaam van een figuur afgebeeld met aureool, kijkend naar links. Hij draagt over zijn linkerschouder een banier Wat hij met zijn rechterhand uitvoert is onduidelijk. De man draagt een borstharnas met eronder een wapenrok. Op de keerzijde staat onderaan in de rand een deels leesbare tekst: ‘INSAN . . . M . . M’. In het midden staat een mannelijk hoofd, kijkend naar rechts. Dit hoofd draagt een aureool bestaande uit korte streepjes. Het hoofd is bedekt met een platte muts. Een draagoog is niet (meer) aanwezig, een gaatje werd voorzien als alternatief. Afmetingen: 23,5 x 21,1 x 2,1 mm. Datering: einde 18de eeuw.