Johannes Berchmans werd geboren in 1599 te Diest. Zijn geboortehuis werd in de 19de eeuw omgebouwd tot kapel en kan bezocht worden. Vanaf 1614 ging hij naar het seminarie in Mechelen en in 1615 liep hij er school bij de jezuïeten. In 1918 werd hij tot priester gewijd. Daarna volgde hij filosofie in Antwerpen en maakte deze studies af in Rome waar hij te voet naartoe reisde. Kort daarna, in 1621, overleed hij in Rome aan een longontsteking op 22-jarige leeftijd. Hij ligt begraven in de kerk van Sant’Ignazio in Rome. Zijn hart wordt bewaard in de O.L.V. van Leliëndaalkerk te Mechelen. Hij werd zalig verklaard in 1865 en heilig in 1888. Hij is beschermheilige van de jeugd.

VAR 00031

Op de voorzijde van de ronde vergulde medaille staat in de rand de tekst: ‘H. JO-ES BERCHMANS BID VOOR ONS’. In het midden staat de buste van Jan Berchmans, met aureool en kijkend naar links, met in zijn handen een boek en een kruisbeeld met paternoster. Op de keerzijde staat in een ovaal de tekst: ‘N. D. DE LOURDES PRIEZ POUR NOUS’. In het midden staat Maria ten voeten uit. De afmetingen zijn: 33 x 2,5 mm.

VAR 00032

Op de voorzijde van de ronde zilveren medaille staat de tekst: ‘S. JOANNES BERCHMANS O. P. N. In het midden staat de buste van Jan Berchmans, met aureool en kijkend naar links, met in zijn handen een boek en een kruisbeeld met paternoster. Op de linkerzijde van de medaille staat een kruisje met er onder de letters ‘IHS’. De achtergrond is versierd met kleine kruisjes. Op de keerzijde staat de Sint-Sulpitiuskerk van Diest afgebeeld met de naam ‘DIEST’. De afmetingen zijn: 26 x 1,5 mm.

VAR 00033

Op de voorzijde van de ovale zilveren medaille staat in de rand de tekst: ‘B. J. BERCHMANS ORA PRO NOBIS’ en de datum: ‘28 MAII 1865’. In het midden staat de buste van Jan Berchmans, met aureool en kijkend naar links, met in zijn handen een boek en een kruisbeeld met paternoster. Op de keerzijde staat in de rand de tekst: ‘CUM HIS LIBENTER MORIAR’. In het midden staat een boek met kruisbeeld en paternoster. Onderaan staat een sterretje. De afmetingen zijn: 23,8 x 16,7 mm. Opmerkelijk is het verkeerd geschreven woord ‘MAII’ in plaats van ‘MEI’. De datum is die van zijn zaligverklaring.

VAR 00135

Op de voorzijde van de ovale medaille, gemaakt van een koperlegering, staat in de rand de tekst: ‘H. JOANNES BERCKMANS S.J.’. In het midden staat de buste van Jan Berchmans, met aureool en kijkend naar links, met in zijn handen een boek en een kruisbeeld met paternoster. Op de keerzijde staat in de rand de tekst: ‘HEILIGE MAAGD MARIA ONBEVLEKT’. In het midden staat Maria met aureool in een biddende houding op een spitsovaal voetstuk. Onderaan staat een kleine letter ‘M’ met een kruisteken. De afmetingen zijn: 33 x 24,9 x 2 mm. Opmerkelijk is het verkeerd geschreven woord ‘BERCKMANS’. De afkorting S.J. betekent: Societas Jesu, lid van de orde der Jezuïeten.

VAR 00207

Op de voorzijde van de grote ronde devotiemedaille, gemaakt van aluminium, staat in de rand de tekst ‘ S. JOANNES BERGHMANS, ORA PRO NOBIS !’. In het midden staat de buste van Jan Berchmans, met aureool en kijkend naar links, met in zijn handen een boek en een kruisbeeld met paternoster. Op de keerzijde staan, binnen een doornenkroon, de gearceerde letters ‘JHS’. Op de letter H staat een kruisteken. Onder de letters staan drie verticale spijkers. Afmetingen: 37,8 (met draagoog) 32,5 x 2,4 mm.