Wanneer op 28 juni 1919 het ‘Verdrag van Versailles’ wordt ondertekend is de bezetting van het Rijnland reeds lang in gang gezet. De Duitse legers waren verplicht zich terug te trekken tot achter de Rijn als voorwaarde voor de wapenstilstand. Einde november 1918 steken de eerste Belgische legereenheden de Duitse grens over en op 4 december bereiken ze de Rijn. De oevers van de Rijn werden vervolgens militair versterkt. De militaire bezetting van het Rijnland stopt pas in 1929. Tijdens die bezettingsjaren werden heel wat foto’s  en prentkaarten verstuurd. Een aantal postkaarten gericht aan Florent (Floris) Noterman bleven bewaard uit de periode 1918-1919.