MDK 00091

De postkaart werd geschreven door een zekere Gust aan Floris (Florent) Noterman. Florent is geboren in Wetteren op 13 januari 1890. Wie Gust was, is tot op heden onbekend, maar zeker een ‘makker’ van Florent. Gust schreef de kaart op 28 februari 1919 vanuit Neuss am Rhein met de tekst ‘Aan mijne trouwe makker Floris’. Op de foto staan onderaan een trap 11 militairen in uniform afgebeeld waarvan er 2 rechtstaan. De anderen zitten op een houten stoel. Ze dragen geen hoofddeksel. Boven hun schoenen dragen ze lederen glimmende getten (beenkappen). Allen houden een glas met wijn (?) vast. Langs de trap groeit een struik, waarschijnlijk een druivelaar. Helemaal links onder een spitsboogpoort staat een ‘basseng’ (zinken teil).

MDK 00092

Op de postkaart staan 2 gebouwen waarvoor 19 militairen in uniform poseren. Sommigen dragen geen hoofddeksel. Vier militairen zitten op grote cilindervormige ketels met handvaten aan de zijkanten. In totaal zijn er 7 van dergelijke ketels aanwezig. In het midden staat een waterpomp met hendel. Onderaan de pomp staat een kleine koffer met de tekst ‘Classe 1910 Les Carottiers 25ieme de ligne 2/4. Enkele militairen roken een pijp anderen een sigaret.

De postkaart werd geschreven in juli 1914 door een zekere Edmon aan ‘Mijnheer Noterman poste Merxem’. De tekst luidt: ‘Beste vriend Tot hiertoe is alles wel. De vijandelijke kogels hebben me nog niet getroffen. Ik heb zelfs veel hoop in goeden staat zaterdag het werk te kunnen hervatten. Ik heb heden morgen uwen eerbiedwaardigen broeder nog gezien die nog immer zijne bloeiende gezondheid schijnt te genieten. Hoe vindt ge de photographie? Tot zaterdag.’