Het  koninklijk besluit van 7 november 1847 liet toe om medailles uit te reiken aan  werklieden en ambachtslieden  om hun toewijding te belonen. Ze kregen de naam ‘Eretekens van de Arbeid’. Er bestaan twee types van medailles: eerste en tweede klasse, een medaille eerste klasse voor 30 jaar dienst en een medaille tweede klasse voor 25 jaar dienst. Ambachtslieden komen in aanmerking voor een ereteken eerste klasse na 20 jaar als zelfstandige in België, te rekenen vanaf de leeftijd van 21 jaar. De ‘Eretekens van de Arbeid’ worden nog steeds uitgereikt, maar ook op de koopsites van het internet kan men er één aanschaffen.