De op wetstenen lijkende stenen waarin een gaatje werd geboord zijn zeker een interessant onderwerp van discussie omdat de functie van deze voorwerpen de archeologen ontgaat. Naast een eventuele functie als prehistorische ‘hanger’, zie http://testavzw.be/prehistorische-hanger-uit-het-epipaleolithicum-of-mesolithicum/ , kunnen ze een rituele of andere functie gehad hebben. Sommige auteurs beschrijven ze als ‘zoemstenen’. Ze halen deze veronderstelling bij de huidige 20ste-eeuwse primitieve culturen in Nieuw-Guinea en Australië. Wanneer het voorwerp aan een koord boven het hoofd wordt rondgedraaid maakt het een monotoon zoemend geluid waardoor mensen in trance konden komen. Ook zouden er geesten mee opgeroepen kunnen worden. Iedere steen heeft een specifieke ‘zoem’ door de unieke vorm.

PPV 00629

Het object heeft de vorm van een wetsteen en ook het gesteente lijkt er op.  De steen voelt zeer glad aan. De boorden werden geslepen. De opening werd bilateraal aangebracht en is biconisch, in het midden is de opening 3 mm breed. Langs beide zijden zijn er roestsporen veroorzaakt door landbouwmachines.  Op de Hermansheuvel te Assent werden stenen artefacten gevonden uit alle steentijdperiodes. Afmetingen: 86,7 x 27 x 10,8 mm. Het voorwerp wordt bewaard bij de vinder, Richard Jamar.