Charles Henri Joseph Rousseau werd geboren te Brussel in 1732. Hij huwde in 1763 Marie De Bion en hertrouwde na haar dood met Marie Gertrude Dehee op 31 mei 1820. Op 2 juli van dat jaar overleed Charles op 88-jarige leeftijd. In 1764 werd hij poorter van Leuven en legde hij de eed af van goud- en zilversmid. Er zijn betrekkelijk weinig werken van hem bekend uit de periode 1766-1791. De abdij van Averbode bezit een aantal stukken van hem onder meer een lepel, gemerkt in 1779, een vork en een koffielepeltje.

PPV  00744

De kledinghaak bestaat uit een versierd bovenstuk dat hoofdzakelijk bestaat uit een S-vormige krul versierd met kleine piramidale nopjes. De centrale krul is geflankeerd door een drietal door holtes gevormde bloemhoofdjes. Het onderste gedeelte van de kledinghaak loopt bijna parallel met het bovenstuk en lijkt op het lipje van een moderne ritssluiting. Onderaan bevinden zich vier merkjes. Twee ervan zijn stadsmerkjes van Leuven namelijk het merkje met het wapenschild en het merkje met de sleutel. In de periode 1770 tot 1784 werden drie formaten van deze stadsmerkjes gebruikt. Op de kledinghaak werd het kleinste formaat gezet waarbij het oorspronkelijke bovenaan geplaatst kroontje gereduceerd werd tot drie parels. Het derde merkje bestaat uit de initialen ‘CR’ van zilversmid  Charles Rousseau en het vierde merkje ‘84’ is het jaarmerk voor 1784. Er zijn zeer weinig sieraden en andere kiene zilveren voorwerpen van Rousseau bekend. Afmetingen: 31,8 x 12,7 x 17 mm.