Op een groot fragment van een waterkruik, gemaakt uit steengoed, werden enkele religieuze voorstellingen aangebracht. De waterkruik is bolvormig en bezit een oor. De voet, een deel van de buik en een deel van de hals ontbreken. De oorspronkelijke hoogte was ongeveer 18 cm en de breedte ongeveer 16 cm. De scherf is zeer dun, tussen 3,4 en 4 mm. De binnen- en buitenzijde zijn volledig bedekt met zoutglazuur. Onder het oor werden de draairingen zeer geprononceerd uitgevoerd. Bovenaan, net onder de rand en links en rechts van het oor, werden twee kleine medaillons aangebracht. Slechts één medaillon met een diameter van 25 mm bleef gedeeltelijk bewaard. De figuur stelt Christus aan het kruis voor geflankeerd door Maria en Magdalena. Vermoedelijk zat er aan de voet van het kruis nog een figuur. Tegenover het oor, tussen de twee medaillons, staat frontaal een gekroonde Maria met kind afgebeeld. Maria draagt het kind op de linkerarm. Deze voorstelling is ovaal van vorm, de afmetingen zijn 50 x 25 mm. Deze laatste voorstelling is ook aanwezig op een steengoedkruik gemaakt in Siegburg (Brühler keramiek des Mittelalters, 1985). Donata Kyritz, archeologe in Aken, vond in Aken fragmenten van kruiken met dezelfde religieuze voorstellingen. Zij dateert deze scherven in de 16de eeuw. Mogelijk zal nader onderzoek een nauwkeuriger datering opleveren.