Utrecht kreeg van keizer Otto I in 936 het recht om zelf munt te slaan. De stad bleef dit met onderbrekingen doen tot op het einde van de 18de eeuw. Tijdens de middeleeuwen was Utrecht een van de meest welvarende steden van de Noordelijke Nederlanden. Zowel Holland als Gelre probeerden tevergeefs de stad in te lijven. Uiteindelijk droeg de stadsheer, bisschop Hendrik van Beieren in 1527 zijn macht over aan keizer Karel V. Na de opstand van de hervormingsgezinden bleef tot 1618 een wankel evenwicht bestaan tussen katholieken en gereformeerden. De stad werd toen bezet door Maurits van Oranje die heel het politieke leven grondig reorganiseerde zodat alle macht bij de gereformeerden kwam.

Utrechtse duiten van het beschreven type werden geslagen in de jaren 1710, 1711, 1722, 1723 en 1724. Ze werden echter pas in 1711 in omloop gebracht. Na de uitgifte werden de andere Utrechtse duiten verboden. Iedereen kreeg 2 dagen tijd om de  oude Utrechtse duiten in te leveren tegen een vergoeding van 10 stuivers per pond. De stad verkocht dit koper opnieuw met winst. Het nieuwe type woog ongeveer 3,85 g (64 stuks uit een mark).

PPV 00859

De Utrechtse koperen duit kwam geplooid, dus niet ongeschonden, uit de bodem. Een deel van de munt staat haaks op het andere deel. Dit is duidelijk op de foto te zien aan de plooi. De munt werd niet vlak gemaakt omdat dit onvermijdelijk zou leiden tot een breuk. Het is door de perfecte fototechniek van Testalid René Clonen dat we een duidelijk zicht kregen op wat nog rest van de duit. Uiteraard heeft de plooi een deel van de beeldenaar aan beide zijden beschadigd. Gelukkig is deze duit slechts sober voorzien van afbeeldingen/tekst zodat er ook niet veel verloren kon gaan.

Op de voorzijde van de duit staat de tekst STAD / UTRECHT in twee regels en daaronder het jaartal 172[ waarbij het laatste cijfer verloren ging in de plooi. Op de keerzijde staat het gekroond Utrechts wapenschild. In het onderste kwartier van het wapenschild werden verticale lijnen geplaatst om de kleur rood (keel) aan te duiden, het bovenste kwartier is blank wat overeenstemt met de kleur zilver.

De massa is 2,61 g en de diameter is 21,6 mm.

Bronnen:

http://www.duiten.nl/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Heraldische_kleur

https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zeven_Verenigde_Nederlanden

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Stadhouderloze_Tijdperk