Een klop of tegenstempeling is een teken dat enige tijd na het slaan op een munt aangebracht werd. Dit gebeurde in principe met behulp van een kleine stempel of een pons. Meestal gebeurde dit om de waarde van de munt te wijzigen. Munten met kloppen zijn fel gegeerd door verzamelaars wegens hun zeldzaamheid, het is dan ook niet verwonderlijk dat soms valse kloppen aangebracht worden op oude munten. Het is soms moeilijk om een onderscheid tussen beide te maken. De swerte van Joris van Oostenrijk heeft een beschadiging die sterk aan een klop doet denken maar waarschijnlijk is deze ‘klop’ het resultaat van een toevallige of opzettelijke beschadiging en gaat het in dit geval dus om een pseudoklop.

Enkele swerten van Joris van Oostenrijk werden reeds eerder afgebeeld:

Zie http://testavzw.be/joris-van-oostenrijk-prins-bisschop-van-luik-1544-1557-was-de-bastaard-van-keizer-maximiliaan-i/

PPV 00882

Op de voorzijde van de koperen swerte staat binnen een deels bewaarde cirkel in het midden een wapenschild, waarvan slechts gedeelten van de omtrek bewaard bleven, over een lang gevoet kruis dat de legende doorsnijdt. De linkerarm van het kruis ontbreekt. In de legende staat GEORGI / VS º AB º A / VSTR [ . In het eerste kwadrant is een klaverbladachtige ‘klop’ te zien en in het tweede kwadrant staat een stipvormige klop. Op de keerzijde staan binnen een deels bewaarde cirkel normaal drie wapenschilden maar enkel de twee bovenste bleven deels bewaard.  Bovenaan staat de datum 15 / [ ] 8. Onderaan bevinden zich de negatieven van de ‘kloppen’. In de legende staat  DVX BV [  ] LON [  ] LOSSE [  ]. De swerte heeft een waarde van 4 sols en werd te Luik geslagen van 1544 tot en met 1555, dus het muntjaar is 1548. De massa is 1,27 g en de diameter is 24,3 mm.

Bronnen:

https://wiki.muntenenpapiergeld.nl/index.php?title=Klop

https://de.wikipedia.org/wiki/Gegenstempel