Op de devotiemedaille staat een pelikaan die zijn drie jongen voedt. Waarom is deze pelikaan een christelijk symbool bij uitstek? Pelikanen worden afgebeeld op christelijke voorwerpen terwijl ze in hun borst prikken om met het bloed de jongen te voeden. In de natuur krijgen pelikanen tijdens het broedsysteem een rode plek op hun borst. In hun wijde bek of krop bewaren ze ook het rode halfverteerde voedsel voor hun jongen. Deze twee natuurlijke gedragselementen werden in de middeleeuwen omgezet in de zelfopoffering van Jezus aan het kruis. Daarmee is ook de relatie gelegd met het Heilig Bloed in Brugge.

Zie ook: http://testavzw.be/het-heilig-bloed-van-brugge-werd-gestolen-uit-de-stad-constantinopel-tijdens-de-vierde-kruistocht/

Jaegt

Op sommige medailles van Brugge staat het woord ‘Jaegt’, ‘chasse’ of ‘châsse’. Dit laatste woord is  correct voor de afbeelding op de medaille.  Châsse betekent reliekschrijn. Het woord ‘châsse’ werd vervolgens verkeerd vertaald, zonder accent circonflexe of ‘hoedje’,  naar het Nederlandse woord ‘jacht’, of ‘jaegt’.

PPV 00567

Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille, gemaakt van messing, staat in de rand de tekst ‘JAEGT VAN HET HEYLIG BLOED’. In het midden staat  de reliekhouder met het H. Bloed afgebeeld. Onderaan staat een klein kruisje met bolle uiteinden. Op de keerzijde staat in het midden het glazen buisje met het bloed afgebeeld, geflankeerd door twee engelen. Onderaan staat in het midden een pelikaan met uitgestrekte vleugels die zijn drie jongen voedt, geflankeerd door twee engelen. Bovenaan onder twee spitsbogen staan een aantal figuren. De afmetingen zijn: 21,7 x 15,4 x 0,9 mm.