Olie, vermoedelijk raapzaadolie of koolzaadolie, werd gebruikt als brandstof voor de kleine schelpvormige olielampjes uit aardewerk of steengoed. De vorm van dergelijke eenvoudige olielampjes stamt uit de Romeinse tijd. Om de olie te bewaren gebruikte men kleine oliekruikjes. Door de nauwe halsopening kon men de olie zeer nauwkeurig in de lampjes schenken. Het zwaartepunt van dergelijke kruikjes ligt zeer laag zodat het niet vlug omviel bij een aanraking.Tegelijkertijd werden ook kaarsen als verlichting gebruikt. De oliekruikjes zijn massaproducten uit Raeren en dateren uit de 16de eeuw.

HVG 00057

Het kruikje is bijna intact. Het oortje ontbreekt, enkel de aanzet van het oor op de buik is bewaard gebleven. Ook een deel van de rand ontbreekt. Het kruikje werd gerestaureerd. Het oliekruikje is vervaardigd in steengoed en heeft een vlakke standvoet. De buitenzijde is bruin en grijs gekleurd en de binnenzijde heeft een bruine kleur. Het kruikje is volledig bedekt met zoutglazuur. De nauwe hals heeft een driehoekig verdikte ribbel. De hoogte is 118 mm en de breedte 89 mm. Het kruikje deed dienst als oliecontainer.

HVG 00062

Het kleine kruikje is volledig lichtbruin van kleur, zowel de binnenzijde als de buitenzijde. Het is vrijwel intact, enkel een scherf uit de buik van het kruikje werd niet teruggevonden. De buitenzijde is bedekt met zoutglazuur. Het kruikje heeft een vlakke bodem en op de bodem zijn concentrische sporen zichtbaar die de draad naliet bij het verwijderen van het kruikje van de draaischijf. De breedte is 74,5 (met oor) en de hoogte 77,3 mm. Ook dit kruikje deed dienst als oliecontainer.