Filips VI was koning van Frankrijk van 1328 tot 1350. Hij leefde in een woelige periode. Enerzijds was er de opstand van Vlaanderen die al op 23 augustus 1328 beëindigd werd door de Franse overwinning in de Slag bij Kassel. Anderzijds was er het conflict met de Engelse koning Edward III dat uitmondde in de Honderdjarige Oorlog (1337-1453) waarin Vlaanderen en later de Bourgondische hertogen een belangrijke rol speelden. Er werden talloze veldslagen geleverd en daarin neemt de Slag bij Crécy in Picardië, die plaatsvond op 26 augustus 1346, een bijzondere plaats in. De Fransen hadden een overmacht aan manschappen, de Engelsen waren waarschijnlijk met ongeveer 15.000 soldaten waaronder 3.000 ridders. Toch wonnen de Engelsen de Slag bij Crécy dankzij hun longbow die tot 4 keer meer pijlen kon afschieten dan een kruisboog. In 1348 werd Frankrijk geteisterd door een pestepidemie die een derde van de Franse bevolking doodde.

PPV 00721

Het ronde muntgewicht werd gemaakt van brons en heeft een zwartgrijze corrosie. Het gewicht weegt 4,91 gram en daarmee wordt het gewicht benaderd van een ‘gouden kroon’ van Filips VI. Het gewicht van een gouden kroon is normaal 4,98 gram maar het muntgewicht vertoont wat corrosie door het verblijf in de bodem. Op de voorzijde staat binnen een parelcirkel een leliekroon afgebeeld. Rond deze cirkel staat bovenaan in de rand een kruisje gevolgd door de slechts deels leesbare legende:   I O [ A[ ]A[.  De keerzijde is blank. Omwille van de ronde vorm kan verondersteld worden dat het gewicht uit Frankrijk komt maar er zijn te weinig parallellen uit onze streken bekend om dit met zekerheid te kunnen bevestigen. Het muntgewicht werd gevonden in de onmiddellijke nabijheid van de stad Diest. De diameter bedraagt 17,3 mm en de dikte is 3 mm.