De waarden van het Nederlands medicinaal pond tot 1820 zijn: 1 pond = 12 ons = 96 drachme = 288 scrupel = 576 obool = 5760 grein = 369,12579 gram. Het teken voor drachme is het ‘cijfer’ 3. Een ½ drachme is dus 1/192 van een pond, omgerekend is dit 1,92253015625 gram. In de Zuidelijke Nederlanden kenden de steden een eigen waarde toe aan de medicinale gewichten.

PPV 00551

Op het vierhoekige plaatje, gemaakt van messing, staat een op het cijfer ‘3’ lijkend teken, gevolgd door de breuk ½. Op de randen is er zeer lichte corrosie. Deze configuratie betekent dat het een medicinaal gewicht is van een halve drachme. Het gewicht weegt 1,21 gram. Dit is minder dan het standaardgewicht van het Nederlands medicinaal gewicht van ½ drachme (1,92 gram). Het gewicht werd dus gebruikt in een stad in de Zuidelijke Nederlanden, vermoedelijk is dit Diest, de plaats waar het gewicht gevonden werd. Datering: 17de – 18de eeuw.