Bij het begin van de 8ste eeuw strekte een Friese koninkrijk zich uit over de kuststreek vanaf het Sincfala, het huidige Zwin in Knokke, tot aan de Vlie die Vlieland van Terschelling scheidt en later zelfs tot aan de Weser in Duitsland. De rijke handelsstad Dorestad vormde er het centrum van. In 734 werden de Friezen verslagen door Karel Martel in de Slag aan de Boorne. Karel de Grote liet het Friese gewoonterecht – de Lex Frisionum – in 790 in het Latijn optekenen. Tijdens de 10de eeuw viel het oude Friese rijk uiteen in twee graafschappen: Kennemerland dat later Holland werd en het tegenwoordige Friesland waar vanaf het begin van de 13de eeuw eigenlijk geen centraal gezag meer was. De graven van Holland maakten hiervan gebruik om West-Friesland te onderwerpen. De politieke situatie in Friesland bleef weinig stabiel tot Karel V met veel moeite rond 1525 er zijn gezag kon vestigen. In 1572 kwam Friesland in opstand tegen de Habsburgers en sloot zich vervolgens aan bij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Friesland behield zijn complexe structuur maar werd voortaan bestuurd door een stadhouder uit het huis Nassau. Ten tijde van het slaan van de duit was Ernst Casimir van Nassau-Dietz (1573-1632) stadshouder.

Beschrijving van de duit

Op de voorzijde van de koperen duit staat in het midden binnen een deels bewaarde tulpenkrans de tekst . / FRI / . SIA . / 162 [ ]. Op 9 uur is in de tulpenkrans een zesbladige bloem afgebeeld. Bovenaan staat één stip, mogelijk zijn het er twee. De bloemen van de tulpen zijn naar boven gericht. De keerzijde is volledig gecorrodeerd/versleten en er resten slechts vage sporen van het wapenschild. Normaal staat er op deze zijde een gekroond wapenschild met twee gaande leeuwen op een geblokt veld en de legende NISI DNS (dominus) NOBISCUM of een variant. Friese duiten werden frequent nagebootst door hagemunters onder meer door de graven van Rekem. Omwille van de slechte bewaringstoestand is moeilijk uit te maken of het hier gaat of een officieel stuk of om een imitatie. Dit type duit werd geslagen van 1604 tot 1626. De massa is 1,29 g en de diameter 21,4 mm.

Bronnen:

http://www.duiten.nl/friesland.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Friesland

https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zeven_Verenigde_Nederlanden

https://nl.wikipedia.org/wiki/Heerlijkheid_Friesland

https://www.hethuisvanoranje.nl/11%20De%20Friese%20Nassaus/DeFriesestadhouders.html