De heren van het kasteel van Ordingen zijn al bekend vanaf 1040. Vanaf de 15de eeuw tot 1611 woonde de familie van Horion op het kasteel. In 1611 werd het kasteel verkocht aan de landcommandeur van Alden Biesen tevens lid van de Duitse Orde. Daarna woonden 25 commandeuren op het kasteel die zich dikwijls lieten vertegenwoordigen door rentmeesters. Het mesheft wordt gedateerd in de late 16de eeuw of 17de eeuw. De initialen ‘IDH’ op het mesheft kunnen dus mogelijk van de familie ‘De Horion’ zijn of van een landcommandeur of zijn rentmeester. In de bron, hieronder vermeld, die de beknopte genealogie van de familie de Horion geeft, is echter geen verband met de familie Horion gevonden

Bron: L. de Herckenrode, Collection de tombes, épitaphes et blasons, Gent 1845 (p.496-501)

PPV 00747

Het bronzen mesheft heeft de vorm van een dier dat op een leeuw gelijkt en dat met zijn voorpoten het heft omsluit terwijl het de achterpoten in de lucht houdt. Het zal waarschijnlijk altijd een raadsel blijven of dit ludiek of functioneel bedoeld is. Het dier houdt de kop neerwaarts, de staart komt van onder de buik tevoorschijn en ligt in het midden van de rug, ook dit is mogelijk ludiek bedoeld. De ribben zijn zeer geprononceerd weergegeven alsof het een zeer mager dier moet voorstellen. Tussen kop en voorpoten is er een opening voor het vastzetten met klinknagels van de angel van het ijzeren lemmet en ook boven de achterpoten is er zo’n opening. Op de onderzijde werden onder een krulversiering de initialen ‘IDH’ gegraveerd. Aan het onderste uiteinde is er een klein rond gat met diameter 4 mm. Afmetingen: de lengte: 61,4 mm, de breedte 13,8 mm en de dikte 15,8 mm. Het mesheft werd gevonden in de nabijheid van het kasteel van Ordingen.