Een riemhanger bestaat gewoonlijk uit een haak en een oog. De haak wordt over de gordel geschoven en aan het oog kunnen voorwerpen, zoals een beugeltas, gehangen worden. Ook voor het optuigen van paard en kar werden riemhangers gebruikt.

PPV  00523

De riemhanger werd gemaakt van een koperlegering, mogelijk van brons. Hij werd gegoten, haak en oog zijn rond. Het oog en de haak vormen één geheel. De maximale dikte van de riem kan afgeleid worden aan de opening van de haak. Deze opening is 2 mm. De zware haak staat in schril contrast met de smalle uitsparing (6 mm breed) onderaan het oog. Mogelijk werd hier een ketting ingehaakt. De riemhanger is onversierd. Afmetingen: 90 x 25,6 x 18,3 mm. Deze zware stevige riemhanger werd mogelijk gebruikt voor het optuigen van een paard en kar.