In de 19de eeuw werden veel devotiemedailles gemaakt met de afbeelding van de Heilige Familie. Medailles met de tekst ‘aartsbroederschap’ of ‘archiconfrérie’ dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw. Zonder deze tekst, afhankelijk van de vorm en configuratie, dateren ze uit de eerste helft van de 19de eeuw. Oudere medailles met deze configuratie zijn ons voorlopig enkel bekend van Scherpenheuvel.

Zie ook: http://testavzw.be/de-laat-middeleeuwse-verering-van-de-heilige-familie-leidde-in-1844-onder-meer-tot-de-oprichting-van-een-aartsbroederschap-van-de-heilige-familie/

PPV 00725

Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille, gemaakt van een koperlegering, staat in de rand de tekst: ‘H. FAMILIE PATRONES EN BESCHERMSTER VAN ONZE BROEDERSCHAP’, voorafgegaan en gevolgd door een vijfpuntig sterretje. Onderaan staat in de rand de tekst ‘ALLEN ONZE TOEVLUGT TOT U’. In het midden staat, binnen een lijnovaal, links een biddende Maria met aureool, in het midden Jezus met stralenkrans, als kind, en rechts Jozef met aureool en met een bijl over de schouder. Bovenaan in het midden staat een stralende duif. Onderaan staat een onleesbare tekst. Op de keerzijde staat bovenaan in de rand de tekst: ‘AARTSBROEDERSCHAP’, voorafgegaan en gevolgd door een vijfpuntig sterretje. Onderaan in de rand staat de tekst: ‘VON DE H. FAMILIE JESUS MARIA JOSEPH’. Het woord ‘VON’ moet normaal ‘VAN’ zijn. In het midden staan binnen een halve lijnovaal drie, langs onder stralende, harten naast elkaar, dit zijn de harten van Maria, Jezus en Jozef naar wie ook de letters MHJ verwijzen. De H met een kruisje verwijst naar Jezus. Het linkerhart is doorboord door een zwaard. Boven de harten staan de letters MHJ, waarbij op de H een kruisteken staat. Boven deze letters zweeft een stralende doornkroon met drie spijkers, de kroon is geflankeerd door lelies.  Afmetingen: 41,3 x 30,1 x 2,3 mm. Datering:  1850-1900

PPV 00726

Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille, gemaakt van een koperlegering, staat  in de rand bovenaan: ‘STA FAMILIA’. In het midden links staat Jozef  die met zijn rechterhand naar zijn kin reikt. In het midden grijpt Maria het Jezuskind vast dat de armen naar haar uitstrekt alsof het wil opgepakt worden. Op de keerzijde staat in de rand de tekst: ‘STA TRINITAS’, wat ‘Heilige Drievuldigheid’ of de ‘Drie-eenheid’ betekent. Dit zijn Jezus, God de Vader en de Heilige Geest, deze laatste in de gedaante van een duif. In het midden staat zeer onduidelijk op de linkerzijde Jezus met aureool en kruis in de rechterhand en rechts staat God met driehoekig hoofddeksel en opgeheven rechterarm. In het midden bovenaan staat een duif. Afmetingen: 33,9 mm x 25,1 mm. Datering: 1800-1850.